muokattu: 21.4.2020

Vuosikertomus

Filhan Vuosikertomus 2019

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Vuonna 2019 toimintamme tavoitteena oli edistää tuberkuloosin varhaista toteamista ja korkealaatuista hoitoa, tupakkatuotteiden käytön vähentämistä, ahtauttavien keuhkosairauksien ja uniapnean hoitoa, allergioiden ehkäisyä sekä näitä sairauksia potevien omahoitoa ja tiedonsaantia.

Tuberkuloosityössä osallistuimme kansallisten suositusten ja linjausten suunnitteluun johtamalla ja toteuttamalla valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman päivitystyötä, jalkautimme uutta tartunnanjäljitysohjetta terveydenhuoltoon ja ohjasimme vaikeahoitoisten potilaiden hoitoa. Väestölle suunnatulla sivustolla tuberkuloosi.fi tarjosimme luotettavaa tietoa tuberkuloosista 10 eri kielellä.

Tupakoinnin vastaisen työn painopisteitämme olivat ne väestöryhmät, joissa tupakkatuotteiden käyttö on yleistä. Kehitimme vertaisvierotustoimintaa vastaamaan vieroituksen tuen tarpeeseen ja loimme keinoja raskaana olevien tupakoinnin vähentämiseen. Perinteinen tupakointi vähenee, mutta nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö ovat kasvussa. Nuuska oli keskiössä uudessa varusmieheen kohdentuvassa Irti nuuskasta -hankkeessa.

Kansallisen Allergiaohjelman hengessä uudessa allergiat ja luontoaskeleen yhdistävässä hankkeessamme koulutimme edelleen terveydenhuoltoa, tuimme Allergiaohjelman aikana perustettuja alueellisia allergiatyöryhmiä ja suunnittelimme luonnon ottamista ennaltaehkäisyä tukevaksi välineeksi terveydenhuollolle. Kansallisessa sisäilmaohjelmassa toimintamme kohdentui terveydenhuollon ammattilaisiin ja heidän osaamisensa tukemiseen.

Toimimme myös kansainvälisesti; olimme mukana kouluttamassa eurooppalaisia lääkäreitä tuberkuloosin hoidosta ja diagnostiikasta. Lisäksi Keski-Aasiassa tuimme tupakoinnin vähentämistä ja keuhkoterveyttä.

Koulutustoimintamme kohteena olivat muutenkin terveydenhuollon ammattilaiset. Järjestimme suuria valtakunnallisia koulutustapahtumia. Lisäksi koulutimme alueellisesti astmasta, keuhkoahtaumataudista, tupakasta vieroituksesta ja tuberkuloosista. Järjestimme myös verkkokoulutuksia muiden koulutusten rinnalla.

Kuluneen vuoden toimintamme oli monipuolista. Kunnioitettavaan 112 vuoden ikään ehtinyt Filha jatkaa samoilla linjoilla myös kuluvana vuonna.

Helsingissä 6.3.2020

Tuula Vasankari, pääsihteeri