muokattu: 31.5.2021

Vuosikertomus

Filhan Vuosikertomus 2020

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Vuonna 2020 toimintamme tavoitteena oli antaa tietoa ja tehdä tutkimusta koronavirusinfektiosta, edistää tuberkuloosin varhaista toteamista ja korkealaatuista hoitoa, tupakkatuotteiden käytön vähentämistä, ahtauttavien keuhkosairauksien ja uni[1]apnean hoitoa, allergioiden ehkäisyä sekä näitä sairauksia potevien omahoitoa ja tiedonsaantia.

Toimintavuosi oli poikkeuksellinen COVID19-pandemian vuoksi. Maaliskuussa 2020 siirryimme etäyöhön, koulutuksiamme jouduttiin perumaan ja muuttamaan etäkoulutuksiksi sekä hanketoimintoja sopeuttamaan etänä tehtäviksi. Reagoimme maailmaa järkyttäneeseen pandemiaan huomioimalla suuren tiedontarpeen koronavirusinfektiosta; tuotimme nettisivuillemme tietoa aiheesta erikseen ammattilaisille ja väestölle. Aloitimme FINCOVID19-tutkimushankkeen koronainfektion pitkäaikaisvaikutusten selvittelemiseksi ja sopivien kuntoutusmuotojen tutkimiseksi. Toteutimme Keuhkohuoli-tukilinjapalvelun nopealla aikataululla. Tässä palvelussa aiheesta tietoa tarvitsevilla henkilöillä oli mahdollisuus soittaa asiantuntijoillemme, kysyä chatissa heitä askarruttavista asioista tai hakea tietoa aiheesta nettisivuiltamme.

Tuberkuloosityössä osallistuimme kansallisten suositusten ja linjausten suunnitteluun johtamalla ja toteuttamalla valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman päivitystyötä. Ohjelma julkaistiin toukokuussa. Koulutimme terveydenhuoltoa päivitetyn ohjelman sisällöstä webinaareilla ja ohjasimme vaikeahoitoisten potilaiden hoitoa. Väestölle suunnatulla sivustolla tuberkuloosi.fi tarjosimme luotettavaa tietoa tuberkuloosista 10 eri kielellä.

Tupakoinnin vastaisen työn painopisteitämme olivat ne väestöryhmät, joissa tupakkatuotteiden käyttö on yleistä. Perinteinen tupakointi vähenee, mutta nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö ovat kasvussa. Nuuska oli keskiössä varusmiehiin kohdentuvassa Irti nuuskasta -hankkeessa. Aloitimme myös uuden tutkimuksen varusmiesten nuuskankäytöstä ja siihen liittyvistä haitoista.

Ahtauttavien keuhkosairauksien ja allergian koulutukset sairaanhoitopiireissä toteutuivat alkuvuonna, mutta sen jälkeen ei tilaisuuksia voitu järjestää. Koronapandemia esti läsnäolokoulutukset, mutta uutena koulutusmuotona aloitimme terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun videokirjaston kehittämisen.

Kansallisessa sisäilmaohjelmassa toimintamme kohdentui terveydenhuollon ammattilaisiin ja heidän osaamisensa tukemiseen. Toteutimme selvityksen hoito- ja palvelupoluista, järjestimme etäkoulutusta ja aloitimme ammattilaisille suunnatun verkkokurssin laadinnan Terveyskylä Pro -alustalle.

Uutena toimintona aloitimme Vireämpi ammattikuljettaja -hankkeen, jossa keskitytään parantamaan ammattikuljettajien uniterveyttä.

Toimimme myös kansainvälisesti; olimme mukana suunnittelemassa tuberkuloosikoulutusta eurooppalaisille lääkäreille. Lisäksi Keski-Aasiassa tuimme tupakoinnin vähentämistä ja keuhkoterveyttä.

Koulutustoimintamme kohteena olivat muutenkin terveydenhuollon ammattilaiset. Järjestimme suuria valtakunnallisia koulutustapahtumia. Lisäksi koulutimme alueellisesti astmasta, keuhkoahtaumataudista, tupakasta vieroituksesta ja tuberkuloosista. Järjestimme koulutukset toimintavuonna pääasiassa verkkokoulutuksina.

Kuluneen vuoden toimintamme oli monipuolista. Kunnioitettavaan 113 vuoden ikään ehtinyt Filha jatkaa samoilla linjoilla myös kuluvana vuonna.

Helsingissä 26.2.2021

Tuula Vasankari, pääsihteeri