muokattu: 13.10.2023

Tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista nikotiininhimoon

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että liikunta helpottaa akuuttia tarvetta saada nikotiinia. Erityisen tehokasta on raskas liikunta, mutta kevyemmästäkin saa helpotusta.

Irti nuuskasta -hankkeen tuottamassa kirjallisuuskatsauksessa koottiin yhteen tämän hetkinen tutkimustieto liikunnan vaikutuksista akuuttiin nikotiinin himoon sekä vieroitusoireisiin. Katsauksessa käytiin läpi yhteensä 29 tutkimusta vuosilta 2001-2020. Näissä tutkittiin liikunnan vaikutuksia väliaikaisen (9-18h) tupakoimattomuuden aikana. Koehenkilöä oli tutkimuksissa yhteensä 1510.

Liikunnasta lievitystä akuuttiin nikotiinin himoon ja vieroitusoireisiin

Tutkimustulosten mukaan:

  • Liikunta lievittää tutkitusti akuuttia nikotiinin himoa ja vieroitusoireita.
  • Lisäksi liikunta voi parantaa mielialaa, lisätä positiivisia ja vähentää negatiivisia tunnetiloja sekä parantaa itsesäätelyä.
  • Liikuntalajilla tai liikkumismuodolla ei ole suurta merkitystä, monenlainen fyysinen aktiivisuus tuottaa positiivisia vaikutuksia.
  • Jo lyhytkestoinen ja kevytkin liikunta ja liikkuminen auttaa, mutta vaikutus voi olla sitä voimakkaampi ja pitkäkestoisempi mitä raskaampaa liikunta on.
  • Liikunnan kesto 5-30 min à vaikutusten kesto 5-60 min
  • Hyödyt ovat kaikkien saatavilla: ei vaikuttaisi olevan väliä sukupuolella, nikotiinituotteiden käytön määrällä, nikotiiniriippuvuuden voimakkuudella tai aikaisemmalla liikunta-aktiivisuudella.

Lue lisää: Liikunnan vaikutus akuuttiin nikotiinin himoon ja vieroitusoireisiin. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. (Herkko Ryynänen, 2021)