muokattu: 27.5.2022

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman (2018–2028) tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

VastuutahoFilha ry
RahoittajaSTM
KohderyhmäTerveydenhuollon ammattilaiset
Lyhyt kuvausFilha ry vastaa Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa vuosina 2018-2028 terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisesta. Tavoitteena on vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten tietopohjaa ja osaamista sisäympäristössä oireilevan potilaan kohtaamiseen sekä hoidon ja tuen tarjoamiseen liittyen.
Toteutus ja tuotokset

2019: Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeiden kartoitus ja pilottikoulutukset.

2020: Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.

2021: Hoito- ja palvelupolkuselvityksen jatkohaastattelut; Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa,  terveydenhuollon ammattilaisten koulutus, Videokirjasto.

2022: Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus sekä verkkokurssi TerveyskyläPRO-alustalla: Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan? 


Koulutustilaisuudet vuonna 2022

Katso täältä  Filhan sisäilma-aiheinen koulutustarjonta terveydenhuollon ammattilaisille.


Verkkokurssi terveydenhuollon ammattilaisille

Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – miten tutkin, tuen ja hoidan? Tutustu kurssiin TerveyskyläPRO-palvelussa:


Terveydenhuollon ammattilaisten sisäilmaverkosto

Oletko kiinnostunut kehittämään oman alueesi sisäilmakoulutusta tai hoidon ja tuen järjestämistä potilaille?

Tai oletko kiinnostunut kuulemaan aiheista lisää?

Filha kokoaa terveydenhuollon ammattilaisten sisäilmaverkostoa. Tavoitteena on löytää sisäilma-aiheesta kiinnostuneita ammattilaisia jokaiselta tulevalta hyvinvointialueelta. Aluksi verkosto toimii tiedotuskanavana. Jatkossa toimintaa kehitetään toiveiden ja tarpeen mukaan, se voi sisältää esimerkiksi vapaaehtoista työpajatyöskentelyä sekä kouluttautumista ja kouluttamista.

Ilmoittaudu terveydenhuollon ammattilaisten sisäilmaverkostoon täällä *

* Yhteystietojen antaminen ei sido sinua mihinkään. Yhteystietoja ei luovuteta Filha ry:n ulkopuolisille tahoille ja niitä käytetään ainoastaan verkoston toimintaan liittyvää tiedotusta varten. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tiedotukseen/yhteydenottoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen


Posterit

Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa

Sisäilmastoseminaari 9.3.2021

Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa – Jatkohaastatteluselvitys

Sisäilmastoseminaari 15.3.2022


Ajankohtaista

Kuntien Terveet tilat -verkoston tapaaminen 30.5.2022

Tapaamisen aiheena on terveydenhuollon käytänteet ja yhteistyö sisäilma-asioissa. Tilaisuudessa Filha ja Työterveyslaitos esittelevät selvitystensä pohjalta käytänteitä ja keinoja sisäympäristössä oireilevien tilanteen selvittämiseksi ja tuen kehittämiseksi. Tutustu Terveet tilat -verkostoon täällä. (27.5.2022)

Tutkimustietoa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC)

Työterveyslaitoksen julkaisemalle sivulle on koottu linkkejä VOCeja koskeviin viimeaikaisiin suomalaisiin tutkimusjulkaisuihin. Niitä on tehty sekä toimistotyyppisistä työympäristöistä että asunnoista. Sivulta löytyy myös uusin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu toimistotyyppisten työympäristöjen VOCeista. Tutustu ja lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta. (12.4.2022)

Filha mukana Sisäilmastoseminaarissa

Filha on posteriesityksellään mukana Sisäilmayhdistyksen järjestämässä Sisäilmastoseminaarissa 15.3.2022. Posterilla esitellään haastatteluraportti ”Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa – Jatkohaastatteluselvitys”. Mukana myös muita tuotoksia Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta. Lue lisää ja tutustu ohjelmaan Sisäilmayhdistyksen sivuilla. (7.3.2022)

Uusi etäkuntoutumisryhmä sisäilmasta oireileville työikäisille alkaa 14.2.2022

Terveydenhuollon ammattilainen! Voit vinkata sisäilmasta oireilevalle uudesta etäkuntoutumisryhmästä. Lue lisää Työkykyä yhdessä -hankkeesta täältä.

Ohjelman tuotokset sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi vuonna 2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uutisoi Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman vuoden 2021 tuotoksista. Ohjelmassa tuotettiin monipuolisesti tukea ja työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Lue koko uutinen ja lisää ohjelman tuotoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (26.1.2022).

Uusi verkkokurssi perehdyttää ammattilaisen sisäilmaan liitettyyn oireiluun

Kurssilla opitaan, mitä tulee ottaa huomioon, kun potilaan oireilun syyksi epäillään sisäilmaa. Se on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille, mutta sopii kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Vuoden 2022 aikana kurssi täydentyy uusilla moduuleilla. Tutustu kurssiin TerveyskyläPRO-palvelussa: Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?  (10.1.2022)

Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa – jatkohaastattelujen tulokset

Kyseessä ovat syksyllä 2020 tehdyn sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkuselvityksen jatkohaastattelut. Sisäilmaan liitetyn oireilun hoitoon ja oireilevien tukeen toivotaan terveydenhuollossa lisää keinoja. Kuntoutusta on heikosti tarjolla, eikä Kelan tukemaan kuntoutukseen pääse ilman sairausdiagnoosia, toteavat keuhkoterveysjärjestö Filhan haastattelemat terveyskeskusten johtajat ja erikoissairaanhoidon keuhkoylilääkärit. Lue lisää. (13.12.2021)

Ohjelman tuotokset yhdellä sivulla

Vuonna 2018 käynnistynyt Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on tuottanut tietoa laajasti neljällä ohjelman osa-alueella sisäilmatilanteiden ratkaisun tueksi. THL on koostanut ohjelman aikaansaannokset yhteen Ohjelman tuotokset -sivulle. (7.12.2021)

Tutkimus: Kosteusvaurioituneiden rakennusten haittamekanismien etsintä etenee

REMEDIAL-tutkimuksessa 25 suomalaista kotia tutkittiin selvittämällä ensin talon kosteusvauriotilanne, ja sen jälkeen niistä kerättyjen hiukkasnäytteiden keuhkokudoksessa käynnistämiä toksikologisia vasteita verrattiin toisiinsa. Lue tutkimusraportti Environment International -julkaisussa: Toxicological Transcriptome of Human Airway Constructs After Exposure to Indoor Air Particulate Matter: In Search of Relevant Pathways of Moisture Damage -Associated Health Effects   (7.12.2021)

Työkyvyn tuen toimintamalli työpaikoille

Työterveyslaitos on tehnyt sisäilmatilanteisiin työkyvyn tuen mallin. Malli tulisi sisällyttää osaksi työpaikan työkykyjohtamista. Työkyvyn tuki on työpaikoilla jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Lue tiedoteToimintamalli löytyy Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta (9.11.2021)

Tutkimus: Kosteusvauriorakennuksiin liittyvälle astmalle ei löytynyt erityistä geeniprofiilia

Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko kosteusvauriorakennukseen liittyvistä astmoista tunnistaa erityinen geeniprofiili. Tutkimuksessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, joka erottuisi terveiden henkilöiden geeniprofiileista. Sen sijaan tutkimukseen osallistuneiden ympäristöherkkien geeniprofiili erottui selvästi muista ryhmistä. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta. (13.10.2021)

Sisäilmaoireilun monitekijäisyys -tietoisku Kuntamarkkinoilla

Sisäilmaoireilun monitekijäisyys oli Terveet tilat -ohjelman tietoiskun aiheena Kuntamarkkinoilla 16.9.2021. STM:n neuvotteleva virkamies ja Terveet tilat -sihteeristön jäsen Vesa Pekkolan jututettavina olivat pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankari Filhasta ja psykologi Sanna Selinheimo Työterveyslaitokselta. Katso video YouTubesta. (24.9.2021)

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa on alkuvuonna kehitetty keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen. Esittelemme joitakin ohjelman keskeisimpiä tuotoksia keväältä 2021. Lue kooste THL:n sivulta.  (1.6.2021)

Ota työkyky rohkeasti puheeksi myös sisäilmatilanteissa

Työkykyyn liittyviä kysymyksiä sisäilmatilanteissa tulisi käsitellä samalla tavoin kuin muitakin työkykyasioita, neutraalisti mutta rohkeasti. Esteenä voivat olla tabut, pelko ja häpeä. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivulta.  (28.5.2021)

Kaikki keinot käyttöön sisäilmasta oireilevien avuksi

Vaikka valtaosa sisäympäristöön liittyvästä oireilusta on ohimenevää ja hyvin autettavissa, kaivataan terveydenhuollossa vaikeasti oireilevien auttamiseksi lisää keinoja. Miten terveydenhuollon moniammatillista osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin, pohtivat blogissa Filhan ja TTL:n asiantuntijat. Lue blogikirjoitus Filhan sivulta.  (5.5.2021)

Sisäympäristöissä oireilevien siirto erityispuhtaisiin tiloihin – riskit ja selvitystarpeet

Terveydenhuollon asiantuntijaryhmän kannanoton mukaan erityispuhtaiden sisätilojen käyttö voi voimistaa oireiluherkkyyttä. Sen sijaan pitkittyneesti oireilevia olisi tuettava ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti. Lue kannanotto (www.julkari.fi) (30.3.2021)

Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä: työterveyshuollon näkökulma

Työterveyshuollon erikoistumisalan kouluttajalääkäreille vuonna 2020 kohdennettu valtakunnallinen kysely kartoitti sisäympäristössä oireilevien kohtaamista, hoitoa ja työkyvyn tukea työterveyshuollossa. Selvityksen raportti (www.julkari.fi) (9.2.2021)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä: Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset

Työterveyslaitoksen katsauksessa tarkasteltiin toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia vuosina 2010–2019. Selvityksen raportti (www.julkari.fi) (2.2.2021)

Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa

Filha ry toteutti selvityksen hoito- ja palvelupolkujen järjestämisen nykytilasta kohdennetusti perusterveydenhuollon johdolle sekä erikoissairaanhoidon keuhkoylilääkäreille syksyllä 2020. Selvityksen raportti (pdf)  (22.1.2021)

Sisäilman toksisuuden testaus ei ratkaise sisäilmaongelmia

On hyvä muistaa, että itse tavoitteista ollaan yleensä ottaen yhtä mieltä: kosteusvauriot tulee korjata ja ehkäistä, oireilevia ihmisiä pitää auttaa, muistutetaan THL-blogissa. Lue lisää täältä. (22.1.2021)

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan paljon vuonna 2020

Kahden ensimmäisen vuoden aikana ohjelman neljällä osa-alueella on tuotettu runsaasti uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää täältä. (16.12.2020)

Asiantuntijaryhmän kannanotto: Sisäilmasairaus-termin käytölle ei lääketieteellisiä perusteita

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on julkaissut kannanoton sisäilmaan yhdistetyn oireilun yhteydessä käytettävästä terminologiasta. Lue lisää täältä.  (20.8.2020)

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman työ etenee

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman eri osa-alueilla on tuotettu tutkittua tietoa kansalaisten, kuntien sekä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue lisää täältä. (15.6.2020)

Ensimmäinen vuosi Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa takana – missä mennään?

Mitä Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan ensimmäisen vuoden aikana. Lue lisää täältä. (13.11.2019)

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeet sisäilmasta oireilevan potilaan hoidossa

Filha ry toteutti touko-kesäkuussa 2019 yhteistyössä Suomen lääkäriliiton, Tehy ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kanssa kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyn raportti (pdf)

Lisätietoa aiheesta muualla verkossa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmaverkkosivuilla on ajankohtaista tietoa sisäilmasta (mm. siitä, miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen).
  Sisäilmaverkkosivut (THL)
 • THL:n sivustolla on tietoa Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta ja ohjelman raportti.
  Kansallinen Sisäilma ja terveys –ohjelma (THL)
 • ”Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas” – Käypä hoito -suositus ohjaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä kosteus- ja homevaurioista oireilevaa potilasta hoidettaessa.
  Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas (Duodecim/Käypä hoito)
 • Duodecimin Oppiportin verkkokurssi tarjoaa tietoa siitä, miten kosteus- ja homevaurioiden takia oireileva potilas kohdataan sekä miten häntä tutkitaan ja hoidetaan.
  Kosteus- ja homevauriot –verkkokurssi (Duodecim)
 • TTL:n sivustolla on ohjeita ja työkaluja työpaikoille, työterveyshuolloille ja sisäilmastoselvityksiä tekeville.
  Sisäympäristöön liittyviä ohjeita ja työkaluja (TTL)
 • TTL ja THL ovat koonneet yhteen sisäilmasta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia.
  Sisäilmasta usein kysytyt kysymykset (TTL)
  Usein kysyttyä sisäilmasta (THL)
 • TTL:n sivustolta löytyy tietoa toiminnallisista oireista ja niiden synnystä sekä ”Kun kroppa sanoo seis” -ohje oireilevalle.
  Toiminnalliset oireistot –verkkosivut (TTL)
 • Valviran sivustolle on koottu tietoa asumisterveydestä, eli asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisistä olosuhteista.
  Asumisterveys (Valvira)
 • Työsuojeluhallinnon sivustolla esitellään mm. Sisäilman käsittelyprosessi työpaikalla.
  Sisäilmasto (Työsuojeluhallinto)

Tietokortti

Tietoa oireilusta siäsäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisille

Työterveyslaitoksen  sisäilmasivut www.ttl.fi/sisailma