Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

Filha vastaa Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman 2018–2028 terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista sisäilman terveysvaikutuksista ja sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisesta ja hoidosta.

Vastuutaho Filha ry
Aikataulu Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeiden kartoitus ja pilottikoulutukset 2019

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus 2020–

Rahoittaja STM
Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset
Lyhyt kuvaus Vuonna 2019 kartoitetaan terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeita, tietoja ja työn välineitä sisäilmasta oireilevan potilaan hoitoon liittyen. Kartoituksen avulla suunnitellaan ammattilaisten osaamis- ja koulutustarpeita vastaavaa koulutusta sisäilman terveysvaikutuksista ja sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaamisesta ja hoidosta.

Syksyllä 2019 toteutetaan pilottikoulutuksia yhteistyössä Allergiaohjelman koulutusten kanssa Oulussa 16.10.2019 ja Joensuussa 24.10.2019. Varsinaiset koulutukset aloitetaan vuonna 2020.

Lisätietoja:

Miska Reinikainen
Hankevastaava
044 548 7333
miska.reinikainen@filha.fi

Lue lisää:

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018-2028, THL
Sisäilmaverkkosivut, THL