muokattu: 26.10.2021

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Sisäilmaan liittyvä oireilu

Suomessa väestön sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä ja ihmisten kokemat oireet voivat olla hyvin monimuotoisia. Oireilu saattaa ilmetä esimerkiksi erilaisena ihon, silmien ja hengitysteiden oireiluna tai yleisoireina, kuten päänsärkynä, uupuneisuutena tai huonovointisuutena. Terveydenhuollossa sisäilmasta oireilevien potilaiden sairauksien diagnostiikka ja hoito toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti, pääasiallisesti perusterveydenhuollossa. Moniin sairauksiin voi liittyä sisäilmaoireilun kaltaista oirekuvaa, minkä vuoksi erotusdiagnostiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

Vastuutaho Filha ry
Rahoittaja STM
Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset
Lyhyt kuvaus Keuhkoterveysjärjestö Filha vastaa Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa vuosina 2018-2028 terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisesta. Tavoitteena on lisätä tietoa sekä vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamista sisäympäristössä oireilevan potilaan hoidossa.
Toteutus ja tuotokset 2019: Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeiden kartoitus ja pilottikoulutukset.

2020: Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.

2021: Hoito- ja palvelupolkuselvityksen jatkohaastattelut,  terveydenhuollon ammattilaisten koulutus, Videokirjasto.

2022: Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus sekä verkkokurssin valmistuminen TerveyskyläPRO-alustalle.

Koulutustilaisuudet vuonna 2021

Katso täältä  Filhan sisäilma-aiheinen koulutustarjonta terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Posteri

Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa

Sisäilmastoseminaari 9.3.2021

Ajankohtaista

Tutkimus: Kosteusvauriorakennuksiin liittyvälle astmalle ei löytynyt erityistä geeniprofiilia

Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko kosteusvauriorakennukseen liittyvistä astmoista tunnistaa erityinen geeniprofiili. Tutkimuksessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, joka erottuisi terveiden henkilöiden geeniprofiileista. Sen sijaan tutkimukseen osallistuneiden ympäristöherkkien geeniprofiili erottui selvästi muista ryhmistä. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta. (13.10.2021)

Sisäilmaoireilun monitekijäisyys -tietoisku Kuntamarkkinoilla

Sisäilmaoireilun monitekijäisyys oli Terveet tilat -ohjelman tietoiskun aiheena Kuntamarkkinoilla 16.9.2021. STM:n neuvotteleva virkamies ja Terveet tilat -sihteeristön jäsen Vesa Pekkolan jututettavina olivat pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankari Filhasta ja psykologi Sanna Selinheimo Työterveyslaitokselta. Katso video YouTubesta. (24.9.2021)

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa on alkuvuonna kehitetty keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen. Esittelemme joitakin ohjelman keskeisimpiä tuotoksia keväältä 2021. Lue kooste THL:n sivulta.  (1.6.2021)

Ota työkyky rohkeasti puheeksi myös sisäilmatilanteissa

Työkykyyn liittyviä kysymyksiä sisäilmatilanteissa tulisi käsitellä samalla tavoin kuin muitakin työkykyasioita, neutraalisti mutta rohkeasti. Esteenä voivat olla tabut, pelko ja häpeä. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivulta.  (28.5.2021)

Kaikki keinot käyttöön sisäilmasta oireilevien avuksi

Vaikka valtaosa sisäympäristöön liittyvästä oireilusta on ohimenevää ja hyvin autettavissa, kaivataan terveydenhuollossa vaikeasti oireilevien auttamiseksi lisää keinoja. Miten terveydenhuollon moniammatillista osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin, pohtivat blogissa Filhan ja TTL:n asiantuntijat. Lue blogikirjoitus Filhan sivulta.  (5.5.2021)

Sisäympäristöissä oireilevien siirto erityispuhtaisiin tiloihin – riskit ja selvitystarpeet

Terveydenhuollon asiantuntijaryhmän kannanoton mukaan erityispuhtaiden sisätilojen käyttö voi voimistaa oireiluherkkyyttä. Sen sijaan pitkittyneesti oireilevia olisi tuettava ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti. Lue kannanotto (www.julkari.fi) (30.3.2021)

Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä: työterveyshuollon näkökulma

Työterveyshuollon erikoistumisalan kouluttajalääkäreille vuonna 2020 kohdennettu valtakunnallinen kysely kartoitti sisäympäristössä oireilevien kohtaamista, hoitoa ja työkyvyn tukea työterveyshuollossa. Selvityksen raportti (www.julkari.fi) (9.2.2021)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä: Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset

Työterveyslaitoksen katsauksessa tarkasteltiin toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia vuosina 2010–2019. Selvityksen raportti (www.julkari.fi) (2.2.2021)

Selvitys sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa

Filha ry toteutti selvityksen hoito- ja palvelupolkujen järjestämisen nykytilasta kohdennetusti perusterveydenhuollon johdolle sekä erikoissairaanhoidon keuhkoylilääkäreille syksyllä 2020. Selvityksen raportti (pdf)  (22.1.2021)

Sisäilman toksisuuden testaus ei ratkaise sisäilmaongelmia

On hyvä muistaa, että itse tavoitteista ollaan yleensä ottaen yhtä mieltä: kosteusvauriot tulee korjata ja ehkäistä, oireilevia ihmisiä pitää auttaa, muistutetaan THL-blogissa. Lue lisää täältä. (22.1.2021)

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan paljon vuonna 2020

Kahden ensimmäisen vuoden aikana ohjelman neljällä osa-alueella on tuotettu runsaasti uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää täältä. (16.12.2020)

Asiantuntijaryhmän kannanotto: Sisäilmasairaus-termin käytölle ei lääketieteellisiä perusteita

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on julkaissut kannanoton sisäilmaan yhdistetyn oireilun yhteydessä käytettävästä terminologiasta. Lue lisää täältä.  (20.8.2020)

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman työ etenee

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman eri osa-alueilla on tuotettu tutkittua tietoa kansalaisten, kuntien sekä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue lisää täältä. (15.6.2020)

Ensimmäinen vuosi Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa takana – missä mennään?

Mitä Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan ensimmäisen vuoden aikana. Lue lisää täältä. (13.11.2019)

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeet sisäilmasta oireilevan potilaan hoidossa

Filha ry toteutti touko-kesäkuussa 2019 yhteistyössä Suomen lääkäriliiton, Tehy ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kanssa kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyn raportti (pdf)

Lisätietoa aiheesta muualla verkossa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmaverkkosivuilla on ajankohtaista tietoa sisäilmasta (mm. siitä, miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen).
  Sisäilmaverkkosivut (THL)
 • THL:n sivustolla on tietoa Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta ja ohjelman raportti.
  Kansallinen Sisäilma ja terveys –ohjelma (THL)
 • ”Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas” – Käypä hoito -suositus ohjaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä kosteus- ja homevaurioista oireilevaa potilasta hoidettaessa.
  Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas (Duodecim/Käypä hoito)
 • Duodecimin Oppiportin verkkokurssi tarjoaa tietoa siitä, miten kosteus- ja homevaurioiden takia oireileva potilas kohdataan sekä miten häntä tutkitaan ja hoidetaan.
  Kosteus- ja homevauriot –verkkokurssi (Duodecim)
 • TTL:n sivustolla on ohjeita ja työkaluja työpaikoille, työterveyshuolloille ja sisäilmastoselvityksiä tekeville.
  Sisäympäristöön liittyviä ohjeita ja työkaluja (TTL)
 • TTL ja THL ovat koonneet yhteen sisäilmasta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia.
  Sisäilmasta usein kysytyt kysymykset (TTL)
  Usein kysyttyä sisäilmasta (THL)
 • TTL:n sivustolta löytyy tietoa toiminnallisista oireista ja niiden synnystä sekä ”Kun kroppa sanoo seis” -ohje oireilevalle.
  Toiminnalliset oireistot –verkkosivut (TTL)
 • Valviran sivustolle on koottu tietoa asumisterveydestä, eli asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisistä olosuhteista.
  Asumisterveys (Valvira)
 • Työsuojeluhallinnon sivustolla esitellään mm. Sisäilman käsittelyprosessi työpaikalla.
  Sisäilmasto (Työsuojeluhallinto)

Tietokortti

Tietoa oireilusta siäsäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisille

Työterveyslaitoksen  sisäilmasivut www.ttl.fi/sisailma