muokattu: 24.8.2020

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Sisäilmaan liittyvä oireilu

Suomessa väestön sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä ja ihmisten kokemat oireet voivat olla hyvin monimuotoisia. Oireilu saattaa ilmetä esimerkiksi erilaisena ihon, silmien ja hengitysteiden oireiluna tai yleisoireina, kuten päänsärkynä, uupuneisuutena tai huonovointisuutena. Terveydenhuollossa sisäilmasta oireilevien potilaiden sairauksien diagnostiikka ja hoito toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti, pääasiallisesti perusterveydenhuollossa. Moniin sairauksiin voi liittyä sisäilmaoireilun kaltaista oirekuvaa, minkä vuoksi erotusdiagnostiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

Keuhkoterveysjärjestö Filha vastaa Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmassa vuosina 2018-2028 terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisesta. Tavoitteena on lisätä tietoa sekä vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamista sisäilmasta oireilevan potilaan hoidossa.

Vastuutaho Filha ry
Aikataulu Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeiden kartoitus ja pilottikoulutukset 2019

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus 2020–

Rahoittaja STM
Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset
Lyhyt kuvaus Vuonna 2019 kartoitettiin terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeita, tietoja ja työn välineitä sisäilmasta oireilevan potilaan hoitoon liittyen. Kartoituksen avulla suunnitellaan ammattilaisten osaamis- ja koulutustarpeita vastaavaa koulutusta sisäilman terveysvaikutuksista ja sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaamisesta ja hoidosta.

Syksyllä 2019 toteuttiin kaksi pilottikoulutusta yhteistyössä Allergiaohjelman koulutusten kanssa Oulussa ja Joensuussa.

Varsinaiset koulutukset aloitetaan vuonna 2020.

Ajankohtaista

Asiantuntijaryhmän kannanotto: Sisäilmasairaus-termin käytölle ei lääketieteellisiä perusteita

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on julkaissut kannanoton sisäilmaan yhdistetyn oireilun yhteydessä käytettävästä terminologiasta. Lue lisää täältä.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman työ etenee

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman eri osa-alueilla on tuotettu tutkittua tietoa kansalaisten, kuntien sekä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue lisää täältä.

Ensimmäinen vuosi Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa takana – missä mennään?

Mitä Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan ensimmäisen vuoden aikana. Lue lisää täältä.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeet sisäilmasta oireilevan potilaan hoidossa

Filha ry toteutti touko-kesäkuussa 2019 yhteistyössä Suomen lääkäriliiton, Tehy ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kanssa kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyn raportti.pdf

Lisätietoa aiheesta muualla verkossa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmaverkkosivuilla on ajankohtaista tietoa sisäilmasta (mm. siitä, miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen).
  Sisäilmaverkkosivut (THL)
 • THL:n sivustolla on tietoa Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta ja ohjelman raportti.
  Kansallinen Sisäilma ja terveys –ohjelma (THL)
 • ”Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas” – Käypä hoito -suositus ohjaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä kosteus- ja homevaurioista oireilevaa potilasta hoidettaessa.
  Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas (Duodecim/Käypä hoito)
 • Duodecimin Oppiportin verkkokurssi tarjoaa tietoa siitä, miten kosteus- ja homevaurioiden takia oireileva potilas kohdataan sekä miten häntä tutkitaan ja hoidetaan.
  Kosteus- ja homevauriot –verkkokurssi (Duodecim)
 • TTL:n sivustolla on ohjeita ja työkaluja työpaikoille, työterveyshuolloille ja sisäilmastoselvityksiä tekeville.
  Sisäympäristöön liittyviä ohjeita ja työkaluja (TTL)
 • TTL ja THL ovat koonneet yhteen sisäilmasta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia.
  Sisäilmasta usein kysytyt kysymykset (TTL)
  Usein kysyttyä sisäilmasta (THL)
 • TTL:n sivustolta löytyy tietoa toiminnallisista oireista ja niiden synnystä sekä ”Kun kroppa sanoo seis” -ohje oireilevalle.
  Toiminnalliset oireistot –verkkosivut (TTL)
 • Valviran sivustolle on koottu tietoa asumisterveydestä, eli asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisistä olosuhteista.
  Asumisterveys (Valvira)
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien käsittely -asiakirjassa kuvataan mm. terveydenhuollon rooli sisäilmasto-ongelmien selvittelyssä.
  Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien käsittely (AVI)
 • Työsuojeluhallinnon sivustolla esitellään mm. Sisäilman käsittelyprosessi työpaikalla.
  Sisäilma (Työsuojeluhallinto)

Tietokortti

Tietoa oireilusta siäsäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisille

Työterveyslaitoksen  sisäilmasivut www.ttl.fi/sisailma