TUBIDU

Filha oli mukana kolmivuotisessa (2011-2013) Viron hallinnoimassa TUBIDU-hankkeessa. Hankkeen yleistavoitteena oli ennaltaehkäistä HIV-infektioon ja suonensisäisten huumeiden käyttöön liittyviä tuberkuloosiepidemioita erityisesti haavoittuvien väestöryhmien keskuudessa voimaannuttamalla terveysjärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tuberkuloosin vastustamistyössä. Hankkeeseen osallistui 7 assosioitua partneria 6 maasta ja 5 yhteistyöpartneria 5 maasta. European Agency for Health and Consumers, Health Programme 2008-2013 osallistui hankkeen rahoittamiseen.

Lisätietoja:
Mikko Vauhkonen
mikko.vauhkonen@filha.fi

tubidu_logo