muokattu: 30.3.2021

Kansallinen allergiaohjelma

Allergiaohjelman logo

Astmaohjelma aloitti ja allergiaohjelma jatkoi taakka keveni

Maassamme on toteutettu kaksi kymmenvuotista ohjelmaa astman (1994‒2004) ja allergisten sairauksien (2008‒2018) haittojen vähentämiseksi. Kummankin ohjelman taustalla on ollut tutkimuksen tuoma uusi tieto sairauden mekanismeista ja syistä.

Tarkoin suunnitellut ohjelmat ovat vieneet tiedon nopeasti ja tehokkaasti käytäntöön laajan koulutuksen avulla. Ohjelmilla on ollut selkeät, numeeriset tavoitteet, etukäteen harkitut työkalut ja sovitut mittarit tuloksellisuuden seuraamiseksi. Niinpä ohjelmat ovat merkittävästi vähentäneet sairaustaakkaa, parantaneet potilaiden työkykyä ja säästäneet niin yhteiskunnan kuin potilaan kustannuksia.

Astman osalta yhteiskunnan kustannussäästöt olivat esimerkkivuonna 2013 vähintään € 120 miljoonaa. Astmaohjelmasta on kehittynyt geneerinen malli ja sitä on sovellettu useissa muissa maissa pitkälti vastaavin tuloksin. Ohjelmista saatu kokemus kertoo myös siitä, kuinka tärkeää on terveydenhuollon ammattilaisten työn integraatio yhteisten kansanterveysongelmien ratkaisemiseksi.

Tari Haahtela, emeritusprofessori, HUS, Iho- ja allergiasairaala, Helsingin yliopisto

Allergiakoulutukset jatkuvat. Koulutuskalenterimme löydät tästä linkistä. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksistamme, ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus. 

Yhteyshenkilö:
Krista Abdulla Hama Salih
+358445442209