muokattu: 14.5.2019

Kirgisian tupakoinnin vähentämishanke

Kesto 2014 – 2016
Päätoteuttaja Filha ry
Rahoittajat Ulkoasiainministeriö
Yhteistyökumppanit Kirgisiassa: Kansanterveyden keskus, Terveysministeriö, Opetusministeriö, Lääketieteellinen jatkokoulutusinstituutti, Village Health Committee –järjestö

Suomessa: Suomen ASH ry

Kohderyhmä Terveydenhuollon henkilöstö, opettajat ja oppilaat, paikallishallinto, media sekä perheet ja väestö hankealueilla.
Lyhyt kuvaus Filha on toteuttanut laaja-alaista tupakoinnin vähentämiseen tähtäävää hanketta Kirgisiassa vuodesta 2011.

Nykyinen hankekausi on 2014-2016 ja pääasiallisina hankealueina on Naryn, Issuk-Kul ja Talasin. Joitakin hanketoimia toteutetaan maanlaajuisesti. Hanke tukee perusterveydenhuoltoa, kylien terveyskomiteoita (Village Health Committee), opettajia ja kouluja sekä mediaa ja paikallishallintoa tupakoinnin vähentämiseen tähtäävässä työssä. Hankkeessa vaikutetaan kohdeväestön asenteisiin ja tietotaitoon sekä kehitetään laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön sopivaa tupakoinnin vähentämisen mallia. Kiinnostusta on ilmennyt Kirgisian mallin toteuttamisesta Keski-Aasiassa laajemminkin.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kirgisian kansanterveyden keskuksen, terveysministeriön sekä opetusministeriön kanssa. Hankkeessa edistetään Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) implementaatiota ruohonjuuritasolla.

Yhteyshenkilö Patrick Sandström

Erityisasiantuntija
p. 040 5150512