muokattu: 14.5.2019

Tuberkuloosityön edistäminen maahanmuuttajien, päihderiippuvaisten ja syrjäytyneiden keskuudessa

Nimi TB toimien tehostaminen riskiryhmissä
Kesto 2015–2016
Päätoteuttaja Filha ry
Yhteistyötahot useita
Rahoittajat STM
Kohderyhmä Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä väestö
Kuvaus Suomessa TB sairastuvuus on siirtymässä nuoriin ja työikäisiin, ja tärkeimpiä TB työn kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, syrjäytyneet, päihderiippuvaiset, nuoret ja lapset. Hankkeen tavoitteena on TB toimien tehostaminen riskiryhmissä. Taudin leviämisen ehkäisyssä korostuu varhainen epäily ja hyvä hoito. Työntekijöiden tiedon ja ammattitaidon kehittäminen, väestön ja riskiryhmiin kuuluvien TB tietoisuuden lisääminen ja matalan kynnyksen TB toimet voivat edistää tutkimuksiin hakeutumista, taudin toteamista sekä vähentää stigmaa ja taudin leviämistä. Verkkokoulutus ja -tiedotus edistävät luotettavan tiedon tasapuolista saatavuutta valtakunnallisesti.

Vuoden 2015 aikana hankkeen pääteemana olivat maahanmuuttajat. Hankkeessa

  • tehtiin Duodecimin Oppiporttiin verkkokurssi TB ja maahanmuuttajat
  • valmisteltiin kaksi TB koulutuspakettia terveyden- ja sosiaalihuollon opiskelijoille ammattikorkeakouluihin valtakunnalliseen käyttöön
  • lisättiin väestölle kohdistetun tuberkuloosi.fi-sivuston materiaalia ja sivusto käännettiin englannin ja venäjän kielelle.

Vuoden 2016 pääteemana ovat päihdeongelmaiset ja syrjäytyneet.

  • Hankkeessa kehitetään ja vertaillaan eri kaupungeissa (Helsinki, Vantaa ja Espoo) toteutettavia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla asunnottomat ja päihderiippuvaiset pääsevät mahdollisimman sujuvasti keuhkojen röntgenkuvauksiin
  • koulutetaan henkilökuntaa sekä
  • tehdään tiedotusmateriaalia kohderyhmälle

 

Yhteyshenkilö Sirkku Grierson
p. 040-5738934