muokattu: 30.3.2021

Tuki 5 EU-maalle MDR-tuberkuloosin ehkäisyssä

Kesto 2016–2018
Päätoteuttaja Filha
Muut toteuttajat TBC Consult (Nonna Turusbekova)
Rahoittajat Euroopan tautikeskus ECDC
Lyhyt kuvaus Hankkeen tavoitteena on tukea Bulgariaa, Latviaa, Liettuaa, Romaniaa ja Viroa monilääkeresistentin tuberkuloosin ehkäisyssä ja kontrollissa.
Yhteyshenkilö Mikko Vauhkonen, 044-5442203

Hankkeen toiminnot vuonna 2016:

  • Koulutus Tallinnassa, Virossa 27.–29.9.2016 latentista tuberkuloosi-infektiosta (LTBI), 30 osallistujaa
  • Opintomatka Helsinkiin ja Turkuun 10.–14.10.2016 aiheena tuberkuloosin kontaktijäljitys, 20 osallistujaa
  • Konsultaatio Romanialle aiheena integroitujen yhteisötukipalveluiden kestävyys MDR-tuberkuloosin hoidossa ja koulutussuunnitelman laatiminen yhteisöjen etsivän työn tekijöiden ottamiseksi mukaan MDR-tuberkuloosin hoitoon sitoutumisen tukemiseen

Hankkeen toiminnot vuonna 2017:

  • Opintomatka Helsinkiin 9.-12.5.2016. Aiheena siirtyminen sairaalapainotteisesta järjestelmästä avohoitoon tuberkuloosin hoidossa, 20 osallistujaa
  • Koulutus Sofiassa, Bulgariassa 19.–21.10.2017. Aiheena tuberkuloosin ennaltaehkäisy ja hoito haavoittuvien, vaikeasti tavoitettavien ja maahanmuuttajien parissa, 25 osallistujaa
  • Konsultaatio Latvialle aiheena laatia kansallinen ohje LTBI:n ennalta ehkäisevästä hoidosta HIV-potilaille ja LTBI-tapausten ja TB-kontaktien rekisterin luomiseksi

Hankkeen toiminnot vuonna 2018:

  • Opintomatka Groningeniin, Alankomaihin 24.-26.4.2018. Aiheena tuberkuloosin tartunnantorjunta, 20 osallistujaa
  • Koulutus Vilnassa, Liettuassa 1.-3.10.2018. Aiheena viestintä, sosiaalisen median käyttö ja vaikuttamistyö, 20 osallistujaa
  • Konsultaatio Liettualle aiheena laatia kansallinen ohje integroiduista palveluista erityisesti MDR-tuberkuloositapauksille, TB/HIV-kaksoisinfektiotapauksille ja haavoittuviin ryhmiin kuuluville tapauksille