muokattu: 13.5.2020

Vertaistuella eroon tupakasta​​

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Hankkeen nimi: Vertaistuella eroon tupakasta
Kesto: 2016−2019
Päätoteuttaja: 
Filha ry
Kohderyhmä: Runsaasti tupakoivat väestöryhmät, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, työttömät, runsaasti tupakoivat maahanmuuttajaryhmät, vangit sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat.
Yhteistyökumppanit: Paikalliset työttömien yhdistykset, mielenterveysjärjestöt ja muut paljon tupakkatuotteita käyttävien erityisryhmien kanssa tekevät järjestöt ja muut tahot. Kunnat ja julkinen terveydenhuolto.
Hankkeen toiminta-alueet: Pohjois-Karjala, Kymenlaakso sekä pääkaupunkiseutu. Toiminnassa kehitetyt käytännöt ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti.
Rahoittaja: STEA

Koulutetut vertaisohjaajat ja vertaistoiminta

Hankkeessa kehitettiin vertaistuen malli tupakoinnin lopettamiseen. Vertaistuen mallissa korostuu matala kynnys tuen saamiseen. Hankkeen aikana koulutettiin 200 vertaisohjaajaa tupakoinnin lopettamisen tueksi. Vertaisohjaajia on lähes 40:llä paikkakunnalla. Vertaisohjaajat ohjaavat tupakkavieroitusryhmiä ja antavat yksilötukea, kasvokkain tai verkossa. Ryhmissä vertaistukea saaneista neljäsosa lopetti tupakoinnin ja puolet vähensi ryhmän toiminnan aikana.

Linkki Vertaisohjaajien Facebook-ryhmään

Materiaalit

Vertaisohjaajan opas
Käsikirja vertaisohjaajalle tupakoinnin lopettamisryhmän ohjaamiseen.

Muut hankkeen tuottamat vertaisohjaajille tarkoitetut materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Lehdistötiedotteet

Vertaistuessa on voimaa  (2.7.2019)
Selkokielistä materiaalia ja verkkoryhmiä tupakoinnin lopettamisen tueksi! (20.12.2018)
Palaako? Kuinka monta tupakkaa sinä olet polttanut elämäsi aikana? (24.4.2018)
Matalan kynnyksen tukea tupakoinnin lopettamiseen (29.12.2017)
Eroon tupakasta vertaistuen avulla nyt myös verkossa! (20.12.2017)
Vertaistuella eroon tupakasta (21.6.2017)