muokattu: 20.6.2023

Toimivat palkeet

Kesto kk/vuosi – kk/vuosi 2014–2018
Päätoteuttaja Filha ry
Muut toteuttajat Allergia- Iho- ja Astmaliitto, Apteekkariliitto, Hengitysliitto, Hoitotyön tutkimussäätiö
Rahoittajat Ray
Yhteistyökumppanit Kouvolan hyvinvointipalvelut, Kymenlaakson IkäOpastin -hanke, Kouvolan apteekit, paikalliset järjestöt
Kohderyhmä Ikääntyvät astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavat ja heidän läheiset
Lyhyt kuvaus Toimivat palkeet  – ikääntyvän hengityssairaan arki -projektissa etsitään yhdessä hengityssairaiden kanssa omahoitoa, pärjäämistä ja vaikutusmahdollisuuksia tukevia uusia keinoja. Projektissa kehitetään  palvelukäytäntöjä, joissa yhdistetään mukana olevien järjestöjen, julkisen sektorin sekä hengityssairaan ja hänen omaisensa laaja-alainen osaaminen ja asiantuntemus. Projekti toimii tällä hetkellä Kouvolassa.

Toimintaa voi seurata Toimivat palkeet Facebook – sivuilla

Yhteyshenkilö Ulla Veteläsuo,
p. 040-5753050

Hankkeen tiedotteet:

Hankkeella tukea hengityssairaan arkeen (6.2.2017)

Toimivat palkeet -hankkeessa tavattiin, havainnoitiin ja haastateltiin useita ikääntyviä hengityssairaita.

Näiden keskusteluiden perusteella kiteytettiin 20 asiaa, jotka parantaisivat hengityssairaiden
omahoitovalmiuksia ja pärjäämistä. Hankkeessa näitä esiin tulleita asioita kutsuttiin
teeseiksi, mutta niiden avulla voidaan myös määritellä hengityssairaan hoidon laatua.

Ikääntyneen hengityssairaan hoitoteesitToimivan palkeet teesit 2018 (pdf)

Kymenlaakson ikäihmisille suunnattua neuvontaa ja ohjausta löytyy sivuilta www.kymenlaaksonopastin.fi.

Sivuilta löytyy myös ikääntyville hengityssairaille tehty palveluopas.

Toimivat palkeet hankkeen kyselylomakkeita:

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoitokysely (Word-lomake)

Hengityssairaiden rekrytointilomake palvelujen yhteiskehittamiseen (Word-lomake)

Astmaa sairastavan omahoitokysely (Word-lomake)

Kysely kotihappihoitoa käyttäville (Word-lomake)

Hankkeen materiaaleja:

Toimivat palkeet, Kouvola -esite

Palveluja ja tukea ikääntyvälle hengityssairaalle Kouvolassa 2017