VIMMA

Hankkeen nimi VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään
Kesto 2020-2022
Päätoteuttaja Filha ry
Yhteistyökumppanit Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Nobina Finland, Oy Pohjolan Liikenne Ab
Toiminta-alue Uusimaa, valtakunnallinen
Rahoittaja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Kohderyhmä Ammattikuljettajat
Lyhyt kuvaus Hankkeen tavoitteena on ammattikuljettajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti uniterveyden ja vireystilan parantamisen näkökulmista.
Yhteyshenkilöt Katja Riikonen, hankevastaava, katja.riikonen@filha.fi, 044 567 4337
Krista Abdulla Hama Salih, krista.abdullahamasalih@filha.fi


Uniterveys on tärkeä osa ammattikuljettajien ajoterveyttä

Hanke on suunniteltu yhteistyössä kuljettajien ja liikenneyritysten henkilöstöosaston kanssa. Hankesuunnittelun tueksi laaditun kuljettajakyselyn (2019) mukaan merkittävä osa kuljettajista kärsii väsymyksestä, univajeesta ja vireystilaongelmista, joiden taustalla on usein jokin uniterveyden häiriö. Väsymyksen ohella moni kuljettaja on huolissaan runsaasta istumisesta, ylipainosta ja vähäisestä liikkumisesta. Väsyneenä itsestä huolehtiminen voi jäädä vähälle huomiolle. Elintavoilla, kuten elämänrytmiin, syömiseen ja liikkumiseen liittyvillä valinnoilla, onkin merkittävä vaikutus uniterveyteen.


Vireyttä kuljettajille!

Hankkeen toiminnoilla pyritään parantamaan ammattikuljettajien uniterveyttä ja vireyttä. Kuljettajille viestitään aktiivisesti uniterveyteen liittyvistä teemoista ja heille tarjotaan mahdollisuutta tehdä testejä ja mittauksia omien terveysvalintojensa tueksi. Hankkeen tavoitteena on, että kuljettajat motivoituvat itsestä huolehtimiseen ja että heidän ymmärryksensä syömisen, liikkumisen ja palautumisen yhteydestä vireyteen ja hyvään uneen vahvistuu. Muutokseen motivoituneille kuljettajille tarjotaan yksilöllistä tukea ja monipuolisia työkaluja vireystilan kohentamiseen.