muokattu: 21.9.2023

Kansainvälinen järjestöyhteistyö

Filha toimi Maailman terveysjärjestö WHO:n nimeämänä yhteistyökeskuksena (Collaborating Center) vuosina 1997–2017. Kyseinen status uusitaan neljän vuoden välein. Yhteistyön alueeksi oli WHO:n kanssa sovittu tuberkuloosiasiantuntija-avun antaminen tarvittaviin kohteisiin, tuberkuloosikoulutuksen järjestäminen ja WHO:n PAL-strategiaa (Practical Approach to Lung Health) tukeva työ.

Filha on Kansainvälisen tuberkuloosi- ja keuhkosairausunionin (The Union) perustajajäsen vuodesta 1927 ja yhteistyökeskus vuodesta 2001. Yhteistyö koskee laajasti tuberkuloosia ja keuhkosairauksia.

Filha on kansainvälisen Tuberkuloosin tutkimus ja seurantaryhmän (TSRU) jäsen vuodesta 1976. Ryhmän toimintaa koordinoi Filhan alankomaalainen sisarjärjestö KNCV Tuberculosis Foundation.

Filha tekee yhteistyötä eurooppalaisen TBNet-tuberkuloosiverkoston, KNCV Tuberculosis Foundationin, Borstelin tutkimuskeskuksen ja Karolinskan kanssa kansainvälisten tuberkuloosikoulutusten järjestämisessä.

Filha osallistuu myös WHO:n GARD-allianssin (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) toimintaan. Filhan edustajat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysministeriön nimeäminä asiantuntijoina EU:n Pohjoisen ulottuvuuden asiantuntijaryhmien ja Barentsin tuberkuloosi- ja hiv-ohjelman toimintaan.