muokattu: 1.6.2021

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on kehittänyt keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen.

Alkuvuonna 2021 Filhan ja Työterveyslaitoksen kahdessa selvityksessä kartoitettiin, miten sisäympäristössä oireilu näyttäytyy terveydenhuollossa. Selvitysten mukaan sisäympäristöissä lievästi oireilevia pystytään hyvin auttamaan, mutta vaikeasti oireilevien auttamiseksi kaivataan lisää keinoja.

Blogi: Kaikki keinot käyttöön sisäilmasta oireilevien avuksi
Raportti: Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä – työterveyshuollon näkökulma
Selvitys: Sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytila perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa 

Filha järjestää sisäilma-aiheista koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja osaamista sisäympäristössä oireilevan potilaan kohtaamiseen ja hoitoon. Tutustu sisäilmakoulutuksiin täällä.

Eri toimijoiden keskeisimpiin alkuvuoden 2021 tuotoksiin voi lukea lisää THL:n sivulla Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa on alkuvuonna kehitetty keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Jätä kommentti