Kansainvälinen järjestöyhteistyö

Filha toimi Maailman terveysjärjestö WHO:n nimeämänä yhteistyökeskuksena (Collaborating Center) vuosina 1997–2017. Kyseinen status uusitaan neljän vuoden välein. Yhteistyön alueeksi oli WHO:n kanssa sovittu tuberkuloosiasiantuntija-avun antaminen tarvittaviin kohteisiin, tuberkuloosikoulutuksen järjestäminen ja WHO:n PAL-strategiaa (Practical Approach to Lung Health) tukeva työ. Filha on Kansainvälisen tuberkuloosi- ja keuhkosairausunionin (The Union) perustajajäsen vuodesta 1927 ja yhteistyökeskus vuodesta 2001. Yhteistyö … Lue lisää Kansainvälinen järjestöyhteistyö

Kotimainen järjestöyhteistyö

Filha osallistuu Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaan. Verkoston tekee savuttomuutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi ja tuo esiin savuttomuuden myönteisiä puolia tavoitteenaan tupakaton Suomi. Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat: Allergia- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Kirkkohallitus Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Savuton kunta -hanke … Lue lisää Kotimainen järjestöyhteistyö

Historia

Ennen vuotta 1907 Saksalainen Robert Koch löysi vuonna 1882 Mycobacterium tuberculosis -bakteerin, joka aiheuttaa tuberkuloosin. Löytö johti järjestelmällisen tuberkuloosin vastustamistyön aloittamiseen Saksassa, josta malli levisi myöhemmin muihin maihin. Pohjoismaissa tuberkuloosityön alkuunpanijoina olivat yksityiset järjestöt. Tanskassa perustettiin kansallinen tuberkuloosin vastustamisyhdistys vuonna 1901, Ruotsissa vuonna 1904, Suomessa vuonna 1907 ja Norjassa vuonna 1910. Yhdistyksen nimi Vuonna 1907 … Lue lisää Historia

Hallinto

Filhan päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja sen valtuusto. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Valtuusto käyttää yhdistyksen päätösvaltaa. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon alueellinen ja monipuolinen asiantuntemus sekä tasapuolisesti jäsenistön sekä lääketieteellinen että muu asiantuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Jaakko Herrala. Yhdistyksen toimintaa johtaa pääsihteeri Tuula Vasankari. Valtuuston ja hallituksen jäsenet Filha ry:n säännöt

Filha

Filhan edistää kansanterveyttä Suomessa, erityisesti torjumalla keuhkosairauksia ja tuberkuloosia sekä edistämällä väestön keuhkoterveyttä. Yhdistys toimii alan asiantuntijoiden ja yhdistyksen tarkoitusta tukevien henkilöiden yhteistyöelimenä, tekee yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä osallistuu alan kansainväliseen toimintaan. Tästä valikosta löydät tietoa Filhan koti- ja ulkomaisesta yhteistyöstä ja Filhan hallinnosta.

Päättyneet hankkeet

Tämän sivun alasivuille arkistoidaan tietoa Filhan päättyneistä hankkeista. Pääset katsomaan tietoja vasemmalla olevasta valikosta.