muokattu: 30.3.2021

HATBAI

Filha participated in the HATBAI Seed money project in 2013-2014 in order to develop a new a project plan in order to contribute to effective reduction of the spread of … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019

TIE-hanke

Euroopan pakolaisrahaston tukemana Filha ry toteutti yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS infektioklinikan kanssa kolmivuotisen hankkeen, joka pyrkii tehostamaan tuberkuloosin ja hiv:n ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019
muokattu: 14.5.2019

Tuberkuloosi ja hiv eri kulttuureissa

TIE-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien (länsi-afrikkalais-, somalialais-, kurdi-, syyrialais-, afganistanilais- ja venäläistaustaiset sekä Balkanin alueelta lähtöisin olevat) tuberkuloosiin ja hiviin liittyviä asenteita pohjautuen suomeksi ja englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen. … Lue lisää