muokattu: 13.5.2024
muokattu: 22.3.2024
muokattu: 18.12.2023
muokattu: 16.8.2023
muokattu: 5.12.2023

Tuberkuloosia työpaikalla? -webinaari

Tuberkuloosia työpaikalla? ​​‒ Miten lakisääteisiä TB-tarkastuksia voidaan toteuttaa sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa Paikka: Webinaari Teams-alustalla. Linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin ilmoittautumisen yhteydessä. Kohderyhmä: Julkisen ja yksityisen sote-alan ja varhaiskasvatuksen työnantajat ja työterveyshuollon … Lue lisää

muokattu: 17.11.2022

Tartuntatautilain mukaiset TB tarkastukset sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa -webinaari

Tartuntatautilain (1227/2016) 55 § velvoittaa työnantajaa vaatimaan sosiaali- ja  terveydenhuollon toimintayksikön työntekijältä ennen työhön ryhtymistä luotettavan selvityksen siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka työskentelevät alle … Lue lisää

muokattu: 10.5.2023
muokattu: 20.9.2022

Vertaistukea tuberkuloosiin sairastuneille

Sairastuminen tuberkuloosiin ja sairauden hoito muuttavat yksilön elämää monin tavoin herättäen tarpeen tavata tai keskustella samassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa. Filha ry tarjoaa tuberkuloosipotilaille ja heidän läheisilleen räätälöidyn vertaistukitoiminnan koulutettujen … Lue lisää

muokattu: 27.9.2022
muokattu: 17.5.2024

Tuberkuloosin videotuettu lääkehoito (VST)

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma (TBO 2020) suosittelee videovalvottua lääkehoitoa siihen soveltuville potilaille. VST (Video Supported Treatment) lisää hoidon joustavuutta ja potilaan yksityisyyttä. Se mahdollistaa potilaan oleskelun ja matkustamisen kotipaikkakunnan ulkopuolella lääkehoidon aikana. … Lue lisää

muokattu: 18.8.2021
muokattu: 22.6.2021
muokattu: 25.10.2021
muokattu: 29.9.2021
muokattu: 25.10.2021
muokattu: 19.11.2021
muokattu: 18.8.2021
muokattu: 16.10.2023

Kotimainen yhteistyö

Tarttumattomat sairaudet Olemme mukana Yksi elämä -hankkeessa ja Suomen Tarttumattomat sairaudet -verkoston toiminnassa. Yksi elämä -terveystalkoiden tavoitteet ovat yhteneväiset tarttumattomien sairauksien ehkäisystä asetettujen WHO:n ja Duodecimin konsensuslausuman tavoitteiden kanssa. Yksi … Lue lisää

muokattu: 28.5.2024

Tuberkuloosihoitajien verkosto

Tuberkuloosihoitajilla on keskeinen rooli kaikissa eri tuberkuloosihoidon vaiheissa. Useimmilla hyvinvointialueilla on nimetty tuberkuloosihoitaja tai tuberkuloosivastuuhoitaja, jonka vastuualueina ovat tartunnanjäljityksen tekeminen, lääkehoidon toteutus, valvotun lääkehoidon koordinointi, hoidon vaikutusten seuranta, sairastuneiden ja … Lue lisää

muokattu: 29.3.2021

Milloin epäillä tuberkuloosia?

Terveydenhuollon kaikissa potilaskontakteissa tulisi muistaa tuberkuloosi. Vähäisetkin tuberkuloosiin viittaavat oireet ovat peruste thoraxkuvaukselle, varsinkin jos potilaalla on tuberkuloosin riskitekijöitä. Epäile tuberkuloosia, jos potilaallasi on pitkittynyttä yskää (yli 3 viikkoa) ja … Lue lisää