muokattu: 22.3.2024
muokattu: 21.2.2024

JA PreventNCD

Kesto 2024–2027 Päätoteuttaja Helsedirektoratet (Norja) THL yhteistyössä Filhan, Syöpäjärjestöjen, UKK-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa Hankekumppanit Suomessa Hyvinvointialueet ja terveydenhuolto Työpaikat, jotka pyrkivät savuttomuuteen Rahoittaja Euroopan komissio (HaDEA) Lyhyt kuvaus Hanke pyrkii … Lue lisää

muokattu: 22.9.2023
muokattu: 17.11.2022

Tartuntatautilain mukaiset TB tarkastukset sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa -webinaari

Tartuntatautilain (1227/2016) 55 § velvoittaa työnantajaa vaatimaan sosiaali- ja  terveydenhuollon toimintayksikön työntekijältä ennen työhön ryhtymistä luotettavan selvityksen siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka työskentelevät alle … Lue lisää

muokattu: 5.4.2022
muokattu: 5.6.2022
muokattu: 13.6.2019
muokattu: 21.9.2023
muokattu: 6.4.2021

Keski-Aasian keuhkoterveyshanke

Kesto 2017–2020 Päätoteuttaja Filha ry Rahoittajat Ulkoministeriö Yhteistyökumppanit Kirgisiassa: Kansanterveyden keskus, Terveysministeriö, Opetusministeriö, Lääketieteellinen jatkokoulutusinstituutti, Village Health Committee -järjestö Tadžikistanissa: Perhelääketieteen yhdistys Suomessa: Suomen ASH ry Kohderyhmä Terveydenhuollon henkilöstö, opettajat … Lue lisää

muokattu: 30.3.2021

HATBAI

Filha participated in the HATBAI Seed money project in 2013-2014 in order to develop a new a project plan in order to contribute to effective reduction of the spread of … Lue lisää

muokattu: 30.3.2021
muokattu: 29.3.2021
muokattu: 14.5.2019

TIE-hanke

Euroopan pakolaisrahaston tukemana Filha ry toteutti yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS infektioklinikan kanssa kolmivuotisen hankkeen, joka pyrkii tehostamaan tuberkuloosin ja hiv:n ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019

Nuorten turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvät tiedot, asenteet ja käytännöt

TIE-hankkeen asenne-tietoisuus-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten turvapaikanhakijoiden asenteita, tietoja ja käytäntöjä koskien hiviä ja tuberkuloosia. Tutkimus on osa Filha:n koordinoimaa TIE-hanketta, jota rahoittaa Euroopan pakolaisrahasto (ERF). Asenne-tietoisuus-tutkimus toteutettiin Helsingin ja … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019

Tuberkuloosi ja hiv eri kulttuureissa

TIE-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien (länsi-afrikkalais-, somalialais-, kurdi-, syyrialais-, afganistanilais- ja venäläistaustaiset sekä Balkanin alueelta lähtöisin olevat) tuberkuloosiin ja hiviin liittyviä asenteita pohjautuen suomeksi ja englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen. … Lue lisää

muokattu: 30.3.2021

TUBIDU

Filha oli mukana kolmivuotisessa (2011-2013) Viron hallinnoimassa TUBIDU-hankkeessa. Hankkeen yleistavoitteena oli ennaltaehkäistä HIV-infektioon ja suonensisäisten huumeiden käyttöön liittyviä tuberkuloosiepidemioita erityisesti haavoittuvien väestöryhmien keskuudessa voimaannuttamalla terveysjärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämällä eri … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019

Tadžikistanin keuhkoterveyshanke

Kesto 2015–2017 Päätoteuttaja Filha Muut toteuttajat Rahoittajat Ulkoasiainministeriö Yhteistyökumppanit Tadžikistanin perhelääkärien yhdistys Kohderyhmä Tadžikistanin perusterveydenhuollon työntekijät Lyhyt kuvaus Filhan hanke Tadžikistanissa perustuu WHO:n PAL-strategiaan (Practical Approach to Lung Health), joka … Lue lisää

muokattu: 14.5.2019

Kirgisian tupakoinnin vähentämishanke

Kesto 2014 – 2016 Päätoteuttaja Filha ry Rahoittajat Ulkoasiainministeriö Yhteistyökumppanit Kirgisiassa: Kansanterveyden keskus, Terveysministeriö, Opetusministeriö, Lääketieteellinen jatkokoulutusinstituutti, Village Health Committee –järjestö Suomessa: Suomen ASH ry Kohderyhmä Terveydenhuollon henkilöstö, opettajat ja … Lue lisää

muokattu: 30.3.2021

tuberkuloosi.fi

Filha avasi Maailman tuberkuloosipäivänä 24.3.2014 väestölle uuden verkkosivun tuberkuloosista osoitteessa tuberkuloosi.fi. Sivu tarjoaa suomalaisten asiantuntijoiden tekemää luotettavaa tietoa tuberkuloosista väestölle. Suomen ja ruotsin lisäksi sivuilta löytyy monipuolista tietoa tuberkuloosista englanniksi, … Lue lisää