muokattu: 11.9.2023

Filha ja terveydenhuollon ammattilaisten kysely esillä Lääkärilehdessä

Filha ry:n pääsihteeriä, professori Tuula Vasankaria haastateltiin Lääkärilehteen. Haastattelun aiheena oli keskeiset sisäilmateemat tällä hetkellä. Filhassa valmistelemme parhaillaan sisäilma-aiheista kyselyä terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä sisäilmasta … Lue lisää

muokattu: 22.6.2023
muokattu: 24.5.2023
muokattu: 19.12.2022
muokattu: 10.6.2022
muokattu: 7.6.2022
muokattu: 27.5.2022

Filha on mukana Terveet tilat -verkoston tapaamisessa; aiheena terveydenhuollon sisäilmatoimintamallit

Terveet tilat -verkoston tapaaminen järjestetään 30.5.2022. Tilaisuuden aiheena on terveydenhuollon käytänteet ja yhteistyö sisäilma-asioissa. Tilaisuudessa Filha ja Työterveyslaitos esittelevät selvitystensä pohjalta käytänteitä ja keinoja sisäympäristössä oireilevien tilanteen selvittämiseksi ja tuen … Lue lisää

muokattu: 13.4.2022

Sisäilman terveysvaikutukset esillä Labquality Days -tapahtumassa

Labquality Days on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallintaan, laboratoriolääketieteeseen ja lääkinnällisiin laitteisiin keskittyvä asiantuntijatapahtuma. Tapahtuma kokoaa yhteen laboratoriolääketieteen ammattilaiset keskustelemaan laboratoriodiagnostiikasta, kehittyvästä terveydenhuollosta sekä teknologian ja innovaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista. … Lue lisää

muokattu: 7.3.2022

Filha mukana Sisäilmastoseminaarissa

Filha esittelee Sisäilmayhdistyksen järjestämässä Sisäilmastoseminaarissa 15.3.2022 posterilla haastatteluraporttiaan ”Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa – Jatkohaastatteluselvitys”. Seminaarissa on esillä muitakin Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tuotoksia. Mukana muun muassa aiheita kouluterveydenhuollon … Lue lisää

muokattu: 26.1.2022

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotettiin monipuolisesti tukea ja työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uutisoi Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman viime vuoden tuotoksista. Vuonna 2021 ohjelmassa tuotettiin monipuolisesti tukea ja työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, kuten ohjeistusta, koulutusta ja … Lue lisää

muokattu: 25.3.2022
muokattu: 13.12.2021

Terveydenhuollon johto kaipaa parannusta sisäilmaoireilijoiden jatkohoitoon ja kuntoutukseen

Sisäilmaan liitetyn oireilun hoitoon ja oireilevien tukeen toivotaan terveydenhuollossa lisää keinoja. Kuntoutusta on heikosti tarjolla, eikä Kelan tukemaan kuntoutukseen pääse ilman sairausdiagnoosia, toteavat keuhkoterveysjärjestö Filhan haastattelemat terveyskeskusten johtajat ja erikoissairaanhoidon … Lue lisää

muokattu: 4.11.2021

Sisäilma-asiaa Sairaanhoitajapäivillä 12.10.

Sairaanhoitajapäivillä kuullaan kaksi sisäilma-aiheista luentoa 12.10.2021: klo 14.30 Sisäilmaoireilun monet kasvot, Tuula Vasankari, Filhan pääsihteeri, professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri klo 15.00 Epäilyssä sisäilma? Potilaan kohtaaminen sairaanhoitajan näkökulmasta, Arja Marttinen, sairaanhoitaja Sairaanhoitajapäivät … Lue lisää

muokattu: 27.9.2021
muokattu: 1.6.2021

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on kehittänyt keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen. Alkuvuonna 2021 Filhan ja Työterveyslaitoksen kahdessa selvityksessä kartoitettiin, miten sisäympäristössä oireilu … Lue lisää

muokattu: 5.5.2021
muokattu: 1.12.2022

Kun potilaani oireilee sisäympäristössä

Sisäympäristössä oireileva potilas – mitä teen? Terveydenhuollon ammattilaisena tavoitteenasi on tukea potilaan toimintakykyä ja terveyttä. Jokaisen potilaan tilanne selvitetään hyvän lääketieteellisen käytännön mukaisesti, kartoitetaan yhdessä oireiluun vaikuttavat tekijät, hoidetaan mahdolliset … Lue lisää

muokattu: 1.12.2022

Sisäilma

Parhaimmillaan hyvä sisäilma ja viihtyisät, toimivat tilaratkaisut tukevat hyvinvointia, terveyttä, työntekoa ja oppimista. Suomessa sisäilman laatu on eurooppalaisittain hyvä. Sisäilmaan yhdistetty oireilu on kuitenkin yleistä. Ihmisten kokemat oireet voivat aiheuttaa … Lue lisää

muokattu: 23.8.2023
muokattu: 14.4.2021