muokattu: 15.4.2021

Keuhkoahtaumataudin diagnoosi ja hoito

Milloin epäillä keuhkoahtaumatautia?

Keuhkoahtaumatautia on syytä epäillä, jos jokin seuraavista täyttyy yli 40v potilaalla:

 • Hengenahdistus (jatkuva, paheneva)
 • Krooninen yskä
 • Krooninen limaisuus
 • Toistuvia alahengitysteiden infektioita
 • Riskitekijöitä (tupakointi, avotuli, työperäiset altisteet)
 • Sukuhistoria (perinnölliset sairaudet)

Keuhkoahtaumataudin (COPD) diagnoosi

 • Oireet sopivat, yleensä tupakkatausta
 • Aina spirometria bronkodilaattorilla ja keuhkoputkia laajentavalla lääkkeellä tehty puhallus rinnalle.

Kannattaa muistaa, että monella on myös vastetta avaavalle lääkkeelle, joten jos anamneesi ja oireet sopivat COPD:hen, silloin ensisijaisesti COPD tai COPD jossa astmakomponentti. Astma ja COPD voivat myös olla yhtä aikaa.

 • Uloshengityksen sekuntikapasiteetin suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FEV1/FVC) < 0,7 bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa =diagnoosikriteeri
 • FEV1: Z-arvosta vaikeusaste, norm. >1.65
 • Merkittävä br.vaste (>200ml/12%) nähdään 25-50 % potilailla, eli myös astmakriteerit täyttyisivät

COPD-potilaat voidaan jakaa moneen alatyyppiin taudinkuvan mukaan

 • Krooninen keuhkoputkentulehdus = 3kk/v kahden vuoden ajan ja/tai
 • Keuhkoputkien ahtauma ja/tai
 • Keuhkolaajentuma eli emfyseema

 Tärkeimmät fenotyypit:

 • Pieni pahenemisvaiheen riski
 • Suuri pahenemisvaiheen riski
 • Astmaan liittyvä COPD

Keuhkoahtaumataudin kliininen vaikeusaste

Kliininen kuva, pahenemisvaiheiden määrä ja vähemmässä määrin spirometria kertovat COPD:n vaikeusasteen ja sen, millaista lääkitystä tarvitaan.

Lievä

 • Ei toistuvia pahenemisvaiheita
 • Vähäiset oireet, (CAT-testi yleensä < 10 pistettä)
 • FEV1-mittauksen Z-arvo yleensä ≥ -2,5
 • Ei säännöllisen lääkityksen tarvetta

Vaikea

 • Toistuvia pahenemisvaiheita
 • Jatkuvat oireet (CAT-testi yleensä > 10 pistettä)
 • Säännöllisen lääkityksen tarve

Erittäin vaikea

 • Toistuvia vaikeita pahenemisvaiheita
 • Hyvin hankalat päivittäiset oireet (CAT-testi yleensä ≥ 20 pistettä)
 • FEV1-mittauksen Z-arvo yleensä < -4,0
 • Säännöllisen lääkityksen tarve

CAT-testi = COPD Assessment Test, keuhkoahtaumataudin arviointitesti
FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 second, sekuntikapasiteetti
Z-arvo = Tuloksen poikkeama viitearvoaineiston keskihajonnan (SD) kerrannaisena

Lähde: Käypä hoito -suositus Keuhkoahtaumatauti (2020)

Keuhkoahtaumataudin hoito

Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suositus on uusittu vuonna 2020. Uudessa suosituksessa otetaan huomioon ilmiasu eli fenotyyppi, ja hoito ohjataan sen perusteella.

Lähde: Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suositus (2020)

Lääkehoidon ohella keuhkoahtaumataudin hoitoon kuuluvat tupakasta vieroitus ja liikkumiseen kannustaminen. Nämä tulee huomioida jokaisella käyntikerralla.

Miten otan puheeksi tupakoinnin?