muokattu: 30.5.2023

Keuhkosyövän seulonnan tulee olla tasa-arvoista

American Thoracic Societyn kongressi ATS 2023, järjestetään Washington D.C.:ssä 19.-24.5.2023. Filhan asiantuntijaylilääkäri Miia Aro osallistuu kongressiin paikan päällä.

Kun Suomessa suunnitellaan keuhkosyövän seulonnan pohtimisen aloitusta, täällä Yhdysvalloissa keskustellaan seulonnan tasa-arvoisuudesta. Yhdysvalloissa suositus keuhkosyövän seulonnasta tuli voimaan v. 2013, ja vuonna 2021 kriteerejä muutettiin siten, että alaikäraja laskettiin 55 vuodesta 50 vuoteen ja askivuodet 20 askivuoteen.

Aiemmin etenkin afroamerikkalaiset ja naiset eivät täyttäneet seulonnan kriteerejä ja heidän keuhkosyöpäkuolleisuutensa oli suurempaa. Sunnuntain minisymposiumissa esitettiin abstrakteja tutkimuksista, joissa on pureuduttu juuri tähän eriarvoisuuteen. Ikää ja askivuosia viilaamalla saatiin etenkin naisten ja afroamerikkalaisten osallisuus nousemaan miesten ja valkoisten tasolle (1).

Lisäksi viestintään on kiinnitetty huomiota, sillä Murphy et al totesivat omassa tutkimuksessaan, että usein matalan sosioekonomisen luokan potilailla ei ollut edes tietoa seulonnasta esimerkiksi siksi, että heiltä puuttui luku- tai kielitaito, tai täällä USAssa tärkeä vakuutus (2).

Tutkijat muuttivat seulonnasta viestinnän positiiviseen suuntaan ja rummuttivat ”Lung Health Questionnairen” puolesta, jossa keskityttiin siihen, mitä hyötyä seulonnasta on juuri tälle potilaalle. Materiaalia toteutettiin myös monella kielellä. Parhaaksi välineeksi tutkijat totesivat sosiaalisen median, ja erityisesti lyhyet videot.

Minisymposiumissa puhutti myös se, että erään veteraaneilla tehdyn tutkimuksen mukaan se, katsottiinko potilas sopivaksi keuhkosyövän seulontaan, riippui siitä, kenelle lääkärille potilas ensin ohjautui (3). Lääkärikohtainen ero siinä, jätettiinkö potilas seulonnan ulkopuolelle, vaihteli 0.5 prosentista yli 50 prosenttiin.

USAssakin siis kaivataan strukturoidumpaa ohjeistusta siitä, koska potilas katsotaan olevan ”liian sairas seulontaan”. Mielenkiintoista myös oli, että minisymposiumissa esitettiin tutkimus, jossa keuhkosyövän seulonta yhdistettiin kriteerit täyttävillä naisilla mammografiaseulontaan, jotta naisia saataisiin paremmin seulontaan mukaan. Tulokset tosin jäivät edelleen vaatimattomiksi.(4)

Kaiken kaikkiaan sessio muistuttaa meitä suomalaisia siitä, että seulontaa miettiessä tulee ottaa huomioon rahallisten ja terveydellisten seikkojen lisäksi myös se, että seulonta varmasti on tasa-arvoista ja kaikki tasapuolisesti tavoittavaa ja erityistä huomioita tarvitsevat naiset ja taustaltaan ei-suomalaiset.

1. Manful et al. Evaluating the intersectionality of race and gender in lung screening eligibility in the 2021 United States preventive services Task Force Lung Screening Guidelines. A1057
2. Murphy S.E Recruiting and Retaining Patients for an Urban Comprehensive Lung Cancer Screening program for lung Nodules coupled with detection of comorbid Conditions: Temple Healthy Chest Initiative. A1059
3. Nunez et al. What makes Someone “Too sick to Screen?” Factors associated with clinicians deeming patients inappropriate for lung cancer screening in the veteran health administration. A1058
4. Sweetnam et al. Mammography and tomography: A tale of two screening programs. A1060

Lue myös:
Koronan pitkittynyt oireilu kuormittaa sekä potilaita että terveydenhuoltoa

NASA avuksi tarkkailemaan hengitystieoireita ja -sairauksia aiheuttavia ilmansaasteita

Palliatiivinen hoito aloitetaan liian myöhään ja myös muut kuin syöpäpotilaat tulisi muistaa
Koronapotilaiden hoitaminen vatsamakuulla tehohoidon ulkopuolellakin parantaa hapetusta