muokattu: 13.5.2022

Koronasta kuntoon -hanke käynnistyy: verkkokurssit ja verkkovertaisryhmät toipuvien tueksi

Keuhkoterveyden asiantuntijajärjestö Filha ry:n ja Hengitysliitto ry:n tuoreen Koronasta kuntoon -hankkeen verkkokurssit ja verkkovertaisryhmät tarjoavat tietoa ja tukea koronasta toipumiseen. Toimintaa kehitetään yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa. 

Hoitoa, kuntoutusta ja tukea tarvitaan 

Suomessa on tuhansia koronan jälkeen pitkittyneesti oireilevia ihmisiä. Oireet ovat yksilöllisiä, moninaisia ja usein luonteeltaan aaltoilevia. Ne voivat koskea useita elinjärjestelmiä ja syitä oireilun taustalla voi olla monia. Näin ollen toipuminenkin on yksilöllistä.  

Hoidolle, kuntoutukselle sekä tuelle on suuri tarve. Filha ry on käynnistänyt Koronasta kuntoon -hankkeen, joka tarjoaa tietoa ja tukea koronan jälkeen pitkittyneesti oireilevien omatoimiseen toipumiseen. Toiminta täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Hankejärjestökumppanina toimii Hengitysliitto ry.  

Koronasta kuntoon -hanke ei ota kantaa yksilöiden henkilökohtaiseen terveydentilaan eikä järjestä hoitoa, kuntoutusta tai terapiaa. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistujat huolehtivat hoitosuhteestaan terveydenhuoltoon. Materiaalit ja toiminnot tuotetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa. Sisällöt tarkastetaan Filha ry:n asiantuntijalääkärin kanssa. 

Tietoa ja tukea toipumiseen verkkokursseilla ja verkkovertaisryhmissä 

Koronasta kuntoon -hankkeen toiminta koostuu maksuttomista verkkokursseista sekä verkkovertaisryhmistä: 

  • Koronasta kuntoon -avoimella verkkokurssilla saa tietoa pitkittyneistä koronaoireista sekä niistä toipumisesta. Kurssin aiheina ovat mm. turvallinen liikkuminen ja liikunta, rasituksensieto ja omaseuranta, rentoutuminen ja hengitys, itselle tärkeiden asioiden vahvistaminen, sosiaaliturva ja palvelut sekä usein kysytyt kysymykset. 
  • Koronasta kuntoon -intensiiviverkkokurssilla syvennytään edellä mainittuihin avoimen kurssin teemoihin. Kurssilla järjestetään asiantuntijoiden ohjaamia ryhmätapaamisia verkossa. Intensiiviverkkokurssin suunniteltu kesto on 8 viikkoa. 
  • Koronasta kuntoon -verkkovertaisryhmissä osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan ilman paineita tai odotuksia, tasavertaisesti muiden kanssa. Vertaisohjaajat koulutetaan. Yhden verkkovertaisryhmän suunniteltu kesto on 6 kk. 

Avoin verkkokurssi, haku intensiiviverkkokursseille ja haku verkkovertaisryhmiin avataan 31.5.2022. Lisätietoa toiminnasta: www.koronastakuntoon.fi 

Toimintaa kehitetään yhdessä osallistujien kanssa 

Koronasta kuntoon -hankkeen verkkokurssien sisältöjä ja verkkovertaisryhmien toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä osallistujien kanssa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa keväällä 2021 Filha ry toteutti verkkokyselyn pitkittyneestä koronasta oireileville. Kyselyyn vastasi 207 vastaajaa ja vastauksissa nousi esiin laaja-alainen ja monipuolinen tiedon ja tuen tarve. 

Vastaajista 92 % koki fyysisen suorituskyvyn heikommaksi kuin ennen sairastumista. Yksi suuri liikkumista estävä tekijä oli pelko hengenahdistuksesta. Tiedon tarpeesta kertoi 68 % ja 43 % koki tarvetta mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Vastaajista 64 % koki vertaistuen edistäneen omaa toipumistaan. 

Lisätietoa verkkokursseista ja verkkovertaisryhmistä 

Lisätietoa hankkeesta: Herkko Ryynänen, , 044 901 6614 

Koronasta kuntoon tarjoaa tietoa ja tukea pitkittyneestä koronataudista oireilevien toipumiseen. Hanke toimii STEA-avustuksella vuosina 2022–2024. Hanketta hallinnoi Filha ry ja hankejärjestökumppanina toimii Hengitysliitto ry.

Jätä kommentti