muokattu: 5.10.2020

Koronavirustaudista toipumista aletaan tutkia

Filha on yhdessä HUSin ja Hengitysliiton kanssa käynnistänyt FINCOVID19 -tutkimuksen sairaalahoitoisten koronaviruspotilaiden toipumisesta. Edellisten samankaltaisten virusten SARSin ja MERSin kohdalta tiedetään, että sairastuminen alensi elämänlaatua ja toimintakykyä jopa kaksi vuotta sairastumisen jälkeen. Uuden SARS-CoV-2 -viruksen kohdalla toipumisesta on vielä hyvin vähän tietoa, sillä virus on uusi ja siksi tieto on vasta karttumassa. Maailmalta, kuten Suomestakin, on saatu viitteitä siitä, että taudista toipuminen on ollut tavanomaista hitaampaa ja toimintakyky laskenut, vaikka elimellistä vikaa ei ole löydetty. Tutkimuksia tämän syistä tehdään kiivaasti, mutta toistaiseksi Suomessa ei ole tehty kattavampaa arviota vaikean koronavirustaudin pitkäaikaisvaikutuksista ja toipumisnopeudesta.

Alkuvaiheessa tutkimukseen kutsutaan valvontatasoista hoitoa vaatineet koronaviruspotilaat ja heidän toipumistaan seurataan kokonaisuudessaan vuoden ajan kyselylomakkeiden ja keuhkojen toimintakokeiden avulla. Verrokkiryhmään kutsutaan potilaita jotka eivät ole olleet valvontatasoisessa hoidossa, mutta ovat kuitenkin vaatineet hoitoa sairaalassa. Tutkimukseen pääsyyn vaaditaan positiivinen koronavirustesti sekä sairaalahoitojakso HUSin alueella.

Tutkimuksella saadaan tärkeää tietoa siitä, jääkö vaikeasta koronavirustaudista pysyviä haittoja ja vaikuttaako virukseen sairastuminen elämänlaatuun pitkäaikaisemmin. Vastausta etsitään myös siihen, onko sairastetun taudin vaikeusasteella merkitystä toipumisessa.