muokattu: 29.9.2023

Kotimainen järjestöyhteistyö

Filha osallistuu Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaan. Verkosto tekee savuttomuutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi ja tuo esiin savuttomuuden myönteisiä puolia tavoitteenaan tupakaton Suomi.

Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat:

Filha osallistuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston toimintaan. Verkoston tavoitteena on ehkäistä ei-tarttuviin tauteihin sairastumista, vähentää niistä aiheutuvia haittoja ja varmistaa potilaille käypä hoito ja kuntoutus.

Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat:

Filha on mukana Yksi elämä -hankkeessa. Yksi elämän tavoitteena on terveempi Suomi. Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, Mieli ry, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystalkoot edistävät ihmisen terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Duodecim on mukana asiantuntijatahona.

Filha on mukana STEAn Paikka auki -avustusohjelmassa..

Filha on Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön, Kiipulasäätiön ja VATES-säätiön perustajajäsen. Lisäksi Filha ry on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä: