muokattu: 5.4.2022

Kotimainen yhteistyö

Tarttumattomat sairaudet

Olemme mukana Yksi elämä -hankkeessa ja Suomen Tarttumattomat sairaudet -verkoston toiminnassa. Yksi elämä -terveystalkoiden tavoitteet ovat yhteneväiset tarttumattomien sairauksien ehkäisystä asetettujen WHO:n ja Duodecimin konsensuslausuman tavoitteiden kanssa.

Yksi elämän terveystalkoot edistävät ihmisen terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Mukana ovat Filhan lisäksi Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Suomen Mielenterveysseura, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt sekä asiantuntijatahona Duodecim.

Savuttomuus

Savuton Suomi 2030 -verkostossa toimimme tupakkavieroituksen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana sekä ohjausryhmän jäsenenä.

Olemme mukana Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkostossa.

Savuton kunta -hankkeessa olemme mukana pysyvänä asiantuntijana.

Tupakaton Sote -verkostossa (ent. Savuton sairaala) toimimme kansainvälisen toiminnan vastuutahona.

Keuhkohoitajaverkosto

Toimimme erikoissairaanhoidossa toimivien hoitotyön ammattilaisten Keuhkohoitajaverkostossa yhteistyökumppanina ja verkoston ylläpitäjänä. Verkosto edistää jäseniensä ammattitaitoa järjestämällä koulutusta ja levittämällä hyvien käytäntöjä.

Yhteyshenkilö:
Krista Abdulla Hama Salih
+358445442209

Tuberkuloosivastuuhoitajien verkosto

Filha järjestää sairaanhoitopiireissä nimettyjen tuberkuloosivastuuhoitajien tietotaidon ylläpitämiseksi tuberkuloosikoulutusta sekä luo tehtävien tueksi verkoston, joka mahdollistaa kollegiaalisen tuen.

Yhteyshenkilö:
Marianne Helander
+358447717712