muokattu: 9.1.2020

Mielenterveys- ja päihdepotilaat tarvitsevat tukea tupakoinnin lopettamiseen

Filha toteutti vuosina 2017–2018 kaksivuotisen kärkihankkeen, jossa koulutettiin ja sitoutettiin mielenterveys- ja päihdeongelmia sairastavia hoitavaa henkilöstöä ottamaan tupakointi paremmin puheeksi ja tarjoamaan systemaattista tupakkavieroitusta potilaille. Tässä yhteydessä teimme Mielenterveystaloon verkkokurssin terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Nyt olemme vastikään olleet mukana kirjoittamassa julkaisua Duodecimiin tästä aihepiiristä.

Tupakointi on merkittävin yksittäinen riskitekijä vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavien huomattavasti lisääntyneeseen somaattiseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Tupakointi pitää ottaa puheeksi ja tukea lopettamiseen tarjota kaikille tupakoiville mielenterveys- ja päihdepotilaille. Jotta tämä toteutuisi, ajattelu- ja toimintatapojen muutokseen tarvitaan johdon tuki, toimintaedellytykset vierotustyöhön ja koulutusta työntekijöille.

Lue lisää aiheesta: Eskelinen S, Niemi M, Niemelä S, Vasankari T. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Duodecim 2020;136(1):69-77.