muokattu: 2.10.2023

Munuaissiirtopotilailla on lisääntynyt tuberkuloosin (TB) riski etenkin ensimmäisen vuoden aikana siirron jälkeen

WHO suosittaa latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) seulontaa ja hoitoa elinsiirtoon valmistautuville potilaille. Suomessa ei ole tämän potilasryhmän seulontaa aikaisemmin systemaattisesti toteutettu.

Suositus sisällytettiin valtakunnalliseen TB-ohjelmaan vuonna 2020, ja samaan aikaan käynnistettiin Suomessa selvitys munuaissiirtopotilaiden TB riskistä yleisväestöön verrattuna. Filha oli mukana HYKS:n rekisteritutkimuksessa, jossa yhdistettiin valtakunnallisen transplantaatiorekisterin ja tartuntatautirekisterin potilastiedot vuosien 1995–2019 ajalta.

Tuolla ajanjaksolla 18 / 3900 munuaissiirtopotilasta sairastui tuberkuloosiin. TB-riski munuaissiirtopotilailla oli 6.9 kertainen (standardized incidence ratio, SIR) koko seuranta-aikana laskien tasolle 3.2 vuosien 2008-2019 ajanjaksolla. Tuberkuloosiin sairastumisen riski oli suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana transplantaation jälkeen (SIR 44.2).

Elinsiirtopotilailla tuberkuloosin diagnosointi ja lääkehoito on haastavaa ja työlästä, joten tautiin sairastumista on tarpeen ehkäistä. Vaikka tuberkuloosi on Suomessa harvinainen tauti, tutkimus tukee LTBI:n seulontasuositusta. Kustannus-hyöty tutkimusta pitäisi kuitenkin tehdä ja analysoida toiminnan hyötyjä matalan TB-ilmaantuvuuden maissa.

Lisätietoa.