muokattu: 14.5.2019

Nuorten turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvät tiedot, asenteet ja käytännöt

TIE-hankkeen asenne-tietoisuus-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten turvapaikanhakijoiden asenteita, tietoja ja käytäntöjä koskien hiviä ja tuberkuloosia. Tutkimus on osa Filha:n koordinoimaa TIE-hanketta, jota rahoittaa Euroopan pakolaisrahasto (ERF).

Asenne-tietoisuus-tutkimus toteutettiin Helsingin ja Turun vastaanottokeskuksissa 1.1.-31.5.2014 anonyymin kyselykaavakkeen avulla. Tutkimukseen osallistui 68 nuorta 16–25-vuotiastasta turvapaikanhakijaa viideltä eri kielialueelta: arabiankielisestä Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä, englannin kielisestä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, somalian kielialueelta, kurdin (sorani) kielialueelta sekä venäjän kielialueelta (Venäjä ja entisen Neuvostoliiton alueen maat).

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedot hivistä ja tuberkuloosista ovat merkittävällä osalla vastaajista puutteellisia. Hiviin ja tuberkuloosiin liittyy syrjiviä asenteita ja jopa vääriä uskomuksia, jotka voivat olla merkittävä este hoitoon hakeutumiselle ja tartuntojen ehkäisylle. Kieliryhmien välillä oli eroja luku- ja kirjoitustaidossa, koulutuksessa sekä internetin käytössä. Osallistuneet toivoivat lisää informaatiota sairauksista nimenomaan terveydenhuollon henkilökunnalta.

TIE-hankkeen asenne-tietoisuus-tutkimus oli ensimmäinen nuorille turvapaikanhakijoille Suomessa tehty hiviin ja tuberkuloosin liittyviä asenteita kartoittanut tutkimus ja tarjosi uutta tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Tutkimus osoittaa, että nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat lisää tietoa hivistä ja tuberkuloosista, jotta he osaisivat hakeutua varhain testiin ja hoitoon sekä suojautua tartunnoilta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa opetusmateriaalia nuorille turvapaikanhakijoille. TIE-hankkeen kokemusten perusteella virikelähtöiset ryhmäterveysinformaatiotilaisuudet voivat olla hyödyllinen lähestymistapa tälle kohderyhmälle.

TIE-hankkeen TB- ja HIV-asennetutkimuksen raportti 25.6.2014 (742 kB)