muokattu: 26.1.2024

Sisäilmateemat terveydenhuollossa ammattilaisten arvioimana

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry on toteuttanut kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018–2028). Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä sisäilmasta oireilevan potilaan hoidon ja tuen teemoihin liittyen sekä kuvata näissä teemoissa tapahtunutta muutosta.

Kysely toteutettiin loka-marraskuun 2023 aikana ja siihen  vastasi kaikkiaan 216 terveydenhuollon ammattilaista. Tutustu keskeisimpiin tuloksiin juuri julkaistusta infograafista.

Infograafi kyselyn tuloksista.

Filha on toteuttanut kyselyn osana Kansallista sisäilma ja terveys –ohjelmaa (2018-2028). Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman (2018–2028) tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.