muokattu: 12.6.2023

Terveydenhuollon ammattilaiset koolle – sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa tehostetaan

Sisäympäristöihin liitetyt oireet ovat pääosin lieviä, mutta osalla oireet ovat vaikeita ja pitkäkestoisia. Jotta terveydenhuollossa osattaisiin paremmin auttaa sisäympäristöissä oireilevia ihmisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nyt koonnut terveydenhuollon ammattilaisista koostuvan asiantuntijaryhmän.

”Asiantuntijat jakavat ryhmässä muun muassa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä”, kertoo professori Juha Pekkanen.

Viime vuosina perus- ja työterveydenhuollon ammattilaisille on tuotettu ohjeita ja koulutusta potilaiden hoidon tueksi.

”Potilaiden hoitoon tarvitaan kuitenkin lisää ratkaisuja, joiden kehittämiseen on tärkeää saada terveydenhuollon ammattilaiset tiiviisti mukaan”, kertoo THL:n ylilääkäri Jussi Lampi.

Jos ihminen epäilee saavansa oireita sisäympäristöstä, ensisijaisesti oireita selvitetään ja hoitoa etsitään terveyskeskuksen vastaanotolla tai työterveyshuollossa. Puolestaan heille, joiden oireet ovat pitkäkestoisia ja toimintakykyä alentavia, kehitetään nyt aktiivisesti hoitoa ja tukea eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa on sisäilmakeskus, jota tukee juuri perustettu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Lisäksi Oulussa pilotoidaan mallia, jossa moniammatillisesti autetaan sisäilmasta vaikeasti oireilevia.

Yliopistollisten keskussairaaloiden poliklinikoiden tehtävänä on hoitaa ja kuntouttaa oireilevia potilaita sekä tukea alueen terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä tarve nousi esiin myös lääkäreille ja hoitajille tehdystä kyselystä.

’’Alustavien tulosten perusteella ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta erityisesti pitkäaikaisia ja vaikeita oireita saavien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alueellisia ohjeistuksia työn tueksi”, kertoo keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari.

THL:n koolle kutsuma asiantuntijaryhmä toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.

Lisätietoja:

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028
THL

Ohjelman hallinto – asiantuntijaryhmä
THL

Miten sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen?
THL

Juha Pekkanen
professori
THL ja Helsingin yliopisto
p. 029 524 3638

Jussi Lampi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7970

Tuula Vasankari
pääsihteeri, työelämäprofessori, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry ja Turun yliopisto
p. 050 545 0589