muokattu: 26.3.2021

Latentin tuberkuloosi-infektion hoitoarvio elinsiirtoa suunniteltaessa

Uutta materiaalia terveydenhuollon ammattilaisille. Tiedostot ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä.

Jos elinsiirtoa odottava potilas on saanut tartunnan (LTBI latentti tuberkuloosi-infektio), tuberkuloosiin sairastumisen riski on suuri elinsiirron jälkeen johtuen lääkityksiin ja sairauteen liittyvästä immuunivasteen heikentymisestä.

Sairastumista voidaan ehkäistä lääkehoidolla. LTBI:n hoitopäätös tehdään tutkimusten (thoraxkuva, IGRA-testi, riskitekijä- ja oirekysely, tarvittaessa lisätutkimukset) ja kokonaisarvion perusteella.

Toimintakaavio

LTBI:n seulonta- ja hoitoarvio elinsiirtoa suunniteltaessa

Kaavio ohjaa ammattilaista seulonnan toteutuksessa ja hoitoarvion tekemisessä.

Ohje ammattilaiselle

LTBI:n hoitoarvio riskitekijä ja oirekysely

Lomake ammattilaisen käyttöön potilaan riskitekijöiden ja oireiden selvittämiseksi.

Ohje ammattilaiselle

LTBI:n seulonta ja hoito elinsiirtoa suunniteltaessa

Ohje antaa tietoa ammattilaiselle LTBI:n seulonnasta ja hoidon toteutuksesta.

Ohje potilaalle

LTBI:n hoitoarvio elinsiirtoa suunniteltaessa

Ohje on tarkoitettu jaettavaksi potilaalle LTBI:n tutkimusten yhteydessä.

Ohje potilaalle

Tietoa LTBI:n lääkehoidosta

Ohje on tarkoitettu  jaettavaksi potilaale lääkehoidon aloituksen yhteydessä.