muokattu: 29.3.2021

Milloin epäillä tuberkuloosia?

Terveydenhuollon kaikissa potilaskontakteissa tulisi muistaa tuberkuloosi. Vähäisetkin tuberkuloosiin viittaavat oireet ovat peruste thoraxkuvaukselle, varsinkin jos potilaalla on tuberkuloosin riskitekijöitä.

Epäile tuberkuloosia, jos potilaallasi on

 • pitkittynyttä yskää (yli 3 viikkoa) ja limaisuutta
 • veriyskää
 • kuumeilua, yöhikoilua
 • laihtumista
 • yleistilan heikkenemistä, väsymystä
 • thoraxkuvassa ontelo tai apikaaliset muutokset
 • imusolmukesuurentumia
 • pitkittynyt ja/tai hoidon jälkeen huonosti paraneva alahengitystieinfektio

ja erityisesti, jos hän on

 • sairastanut aiemmin tuberkuloosia (erityisesti ennen vuotta 1970)
 • altistunut aiemmin tuberkuloosille
 • ennen vuotta 1950 syntynyt kantasuomalainen
 • kotoisin tai oleskellut maassa, jossa tuberkuloosi-ilmaantuvuus on korkea (lähes koko Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka sekä suuri osa Itä-Euroopan maista)
 • päihdeongelmainen tai sosiaalisesti syrjäytynyt
 • altistunut työssään tuberkuloosille.

Tuberkuloosin tunnistaminen ja tutkimukset

 • Perusterveydenhuollossa tärkein tehtävä tuberkuloosin torjunnassa on osata epäillä tuberkuloosia ja ohjata potilas jatkotutkimuksiin.
 • Epäilyn herätessä selvitetään huolellisesti esitiedot ja tehdään kliininen tutkimus.
 • Thoraxkuvaus järjestetään viiveettä. Jos potilaalta nousee ysköksiä, yskösnäytteiden keräys aloitetaan jo avohoidossa.
 • Keuhkojen ulkopuolista tuberkuloosia epäiltäessä pyydetään koepaloista tuberkuloosivärjäys ja -viljely sekä nukleiinihapon osoitustesti ja histopatologinen tutkimus.
 • Jos henkilöllä todetaan tuberkuloosi tai sitä epäillään vahvasti, hänet ohjataan viipymättä erikoissairaanhoitoon jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

(Lähde: Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020)

Katso tarkemmat ohjeet: Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020: Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset