muokattu: 26.3.2021

Tuberkuloosivastuuhoitajien verkosto

Tuberkuloosivastuuhoitajilla on keskeinen rooli kaikissa eri tuberkuloosihoidon vaiheissa.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä on nimetty tuberkuloosivastuuhoitaja, jonka vastuualueina ovat tartunnanjäljityksen tekeminen, lääkehoidon toteutus, valvotun lääkehoidon koordinointi, hoidon vaikutusten seuranta, sairastuneiden ja läheisten ohjaus, kollegoiden ohjeistus.

Filha järjestää vastuuhoitajien tietotaidon ylläpitämiseksi tuberkuloosikoulutusta sekä luo tehtävien tueksi verkoston, joka mahdollistaa kollegiaalisen tuen.