muokattu: 17.3.2022

Tuberkuloosivastuuhoitajien verkosto

Tuberkuloosivastuuhoitajilla on keskeinen rooli kaikissa eri tuberkuloosihoidon vaiheissa.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä on nimetty tuberkuloosivastuuhoitaja, jonka vastuualueina ovat tartunnanjäljityksen tekeminen, lääkehoidon toteutus, valvotun lääkehoidon koordinointi, hoidon vaikutusten seuranta, sairastuneiden ja läheisten ohjaus, kollegoiden ohjeistus.

Filha ylläpitää tuberkuloosihoitajien verkostoa, jonka kautta tuberkuloosivastuuhoitajat saavat kliinistä työtä tukevaa lisäkoulutusta, työtehtäviään tukevaa kollegiaalista tukea sekä mahdollisuuden verkoston kautta kehittää tuberkuloosipotilaiden hoitotyötä omalla alueellaan. Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa Teams-alustalla pidettäviin kokouksiin. Hoitajaverkoston toiminnan tarkoitus on edistää vastuuhoitajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Liity mukaan verkoston toimintaan! Meitä on jo yli neljäkymmentä.

Toivottavasti tavataan 11.5.2022 Filhan järjestämillä tuberkuloosivastuuhoitajien verkostoitumispäivillä – Tervetuloa paikan päälle! Ilmoittautuminen etukäteen. Lisätietoja marianne.helander(at)filha.fi