muokattu: 24.3.2021

Tuberkuloosidiagnoosien määrä on vähentynyt koronapandemian aikana – silti se on yhä yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista

Koronapandemia on vaikuttanut monen hengitysteitse leviävän infektiotaudin esiintyvyyteen. Suomessakin tuberkuloosidiagnoosien määrä on vähentynyt selvästi. Vuoden 2020 aikana todettiin 174 uutta tuberkuloositapausta, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomessa tyypillinen tuberkuloosipotilas on iäkäs suomalaissyntyinen, joka on saanut tartunnan nuoruudessaan, tai nuori maahanmuuttaja, joka on kotoisin alueelta, jossa tuberkuloosi on yleinen tauti.

”Erityisen vähän tapauksia todettiin kevään poikkeustilan aikana, jolloin monet terveydenhuollon toimipisteet olivat suljettuina. Myös kontaktien sekä maahanmuuttajien määrän väheneminen ovat voineet vaikuttaa tapausmäärään. On erittäin tärkeää, että tuberkuloosin diagnostiikka toimii myös poikkeusolojen aikana”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Hanna Soini.

Miljoonia ihmisiä sairastuu joka vuosi

Koronapandemian vaikutuksista huolimatta tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuonna 2019 yhteensä 10 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja tautiin kuoli 1,4 miljoonaa ihmistä. Eniten tautitapauksia todetaan Aasiassa ja Afrikassa.

Tuberkuloosi tarttuu hengitysteitse, mutta tartunta vaatii yleensä pitkän tai toistuvan altistuksen. Tauti voi jäädä myös piilevään muotoon ja aktivoitua vasta vuosikymmenien kuluttua tartunnasta.

Tuberkuloosin tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, mutta tauti voi olla myös muualla elimistössä. Tuberkuloosin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset, kuumeilu ja laihtuminen.

Sairastuneen tueksi kehitteillä vertaistukea ja valvottua hoitoa

Sairastuminen tuberkuloosiin ja sairauden hoito muuttavat yksilön elämää monin tavoin herättäen huolta, kysymyksiä sekä tarvetta vertaistuelle. Erityisesti tuberkuloosin stigma, hoidon alussa toteutettava eristyshoito sekä huoli läheisten tartuttamisesta askarruttavat monia.

Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha on aloittanut tuberkuloosiin sairastuneiden tueksi pilottitoiminnan, jossa vapaaehtoinen vertaistukihenkilö on sairastuneen tavoitettavissa kahtena päivänä viikossa. Häntä sitoo vaitiolovelvollisuus, joten apu on täysin luottamuksellista.

Paranemisen varmistamiseksi tuberkuloosipotilaiden hoidossa suositellaan valvottua lääkehoitoa, koska sen avulla voidaan tukea potilasta pitkän hoidon aikana ja varmistaa potilaan paraneminen. Videovalvottu hoito lisää potilaan yksityisyyttä ja liikkumisvapautta, ja vähentää lääkehoidon valvontaan käytettyä aikaa ja kustannuksia.

”Filha tukee videovalvotun hoidon käyttöönottoa valtakunnallisesti. Hoitoa on pilotoitu jo kahden sairaanhoitopiirin alueella, ja sen kehittäminen jatkuu saatujen kokemusten pohjalta. Hoidosta on tulossa alueellista koulutusta terveydenhuollon henkilökunnalle vielä tämän vuoden aikana”, kertoo Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari.

Maailman tuberkuloosipäivää vietetään 24. maaliskuuta.

Lisätiedot

Mikä on tuberkuloosi?
Tuberkuloosin esiintyvyys Suomessa
Tuberkuloosi.fi
Tuberkuloosi
Valtakunnallinen koulutus tuberkuloosista 19.5.2021

Tuula Vasankari
pääsihteeri
Filha
p. 050 545 0589

Hanna Soini
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 6608

Tiedote THL:n sivuilla

https://thl.fi/fi/web/guest/-/tuberkuloosidiagnoosien-maara-on-vahentynyt-koronapandemian-aikana-silti-se-on-yha-yksi-maailman-yleisimmista-infektiotaudeista

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/antalet-tuberkulsdiagnoser-har-minskat-under-coronapandemin-anda-ar-det-fortfarande-en-av-varldens-vanligaste-infektionssjukdomar

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-tubeculosis-diagnoses-decreased-during-the-coronavirus-pandemic-is-still-one-of-the-most-common-infectious-diseases-in-the-world