muokattu: 26.3.2021

Vertaisohjaajalle

Ohjaajan käsikirja, kortit ja julisteet

Materiaalit ovat Vertaistuella eroon tupakasta​​ -hankkeen tuottamia. Materiaalit ovat tulostettavissa ja vapaasti hyödynnettävissä.

Vertaisohjaajan käsikirja (2020)
Tupakoinnin lopettamisryhmän ohjaamiseen.
Polku savuttomuuteen -kortti
Ohjaa lopettajaa miettimään omaa tupakointiaan ja tupakoinnin lopettamista. Kaksipuolinen.
Polku savuttomuuteen -kortti, selkokielinen
Ohjaa lopettajaa miettimään omaa tupakointiaan ja sen lopettamista. Kaksipuolinen.
Polku savuttomuuteen  -juliste
Ohjaa lopettajaa miettimään omaa tupakointiaan ja sen lopettamista. Juliste A3.
Motivointipuu-kortti
Motivoi tupakoinnin lopettamiseen. Kaksipuolinen.
Motivointipuu-juliste
Motivoi tupakoinnin lopettamiseen. Juliste A3.
Ota tupakointi puheeksi -juliste
Motivoi tupakoinnin lopettamiseen. Juliste A3.
Raskaana olevan motivointipuu -kortti
Motivoi raskaana olevaa tai raskautta suunnittelevaa tupakoinnin lopettamiseen.
Raskaana olevan motivointipuu -juliste
Motivoi raskaana olevaa tai raskautta suunnittelevaa tupakoinnin lopettamiseen. Juliste A3.

Vertaisohjauksen tukena hyödynnettävät lomakkeet

Lomakkeet ovat Vertaistuella eroon tupakasta​​ -hankkeen tuottamia. Lomakkeet ovat tulostettavissa ja vapaasti hyödynnettävissä.

Alkukartoituslomake
Tupakoinnin lopettamisen suunnittelussa kartoitetaan ensin alkutilanne ja tupakoinnin määrä.
Tupakointipäiväkirja Tupakointipäiväkirja
Tupakointipäiväkirja auttaa lopettajaa tutustumaan omiin tupakointitapoihinsa.
Nikotiiniriippuvuustesti (FTND)
Kuusi kysymystä. Testi aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille.
Nikotiiniriippuvuustesti, lyhyt (HSI)
Kaksi kysymystä. Testi aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille.
Nuuskatesti
Kuusi kysymystä. Testi aikuisille ja päivittäin nuuskaaville nuorille.
Nikotiinikorvaustuotteiden käyttöohje
Käyttöohje nikotiinikorvaustuotteiden ohjeenmukaiseen käyttöön.
Nikotiinikorvaustuotteiden käyttöohje, selkokielinen
Selkokielinen käyttöohje nikotiinikorvaustuotteiden ohjeenmukaiseen käyttöön.
Tupakoinnin hyöty-haittaerittely
Yksinkertainen listaus, jonka avulla tupakoija voi tutkia tupakoinnin hyötyjä ja haittoja omasta näkökulmastaan.
Henkilökohtainen lopettamissuunnitelma
Osa tupakoinnin lopettajista haluaa kirjata tupakoinnin lopettamispäätöksensä lomakkeelle.
Tupakoinnin uudelleen aloittamisen riskitilanteiden kartoittaminen
Lomake ohjaa tupakoinnin lopettajaa pohtimaan, minkälaiset tilanteet voivat aiheuttaa retkahtamisen.
Ideoita käsillä tekemiseen
Ideoita käsillä tekemiseen nikotiinituskan ajaksi.
Loppukartoituslomake
Tupakoinnin lopettamisen vertaisryhmän viimeisessä tapaamisessa tehtävä tilannekartoitus.
Kysely vertaisohjaajalle
Lomake, jonka vertaisohjaaja täyttää ryhmän päättyessä.
6kk seurantakysely
Kysely ryhmään osallistuneiden tupakoinnista puoli vuotta vertaisryhmän päättymisestä.