muokattu: 4.9.2023

Tupakointi lisää sairaalahoitoa vaativien mielialahäiriöiden riskiä

Tupakointi lisää riskiä sairastua sairaalahoitoa vaativaan masennukseen, skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön todetaan Saskatchewanin (Kanada) ja Aarhusin (Tanska) yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa laskettiin polygeeninen riskiarvio (PRS) tupakointihistoriaan, tupakoineiden askivuosiin sekä neuroottisuuden ilmentymiseen liittyen. Tutkimusaineistona oli 337 140 brittiläisen biopankin terveystiedot. Tupakointistatus oli itseilmoitettu.

Riski sairaalahoitoa vaativiin mielialahäiriöihin lisääntyi sekä nykyisillä ja entisillä tupakoijilla verrattuna henkilöihin, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Tupakoinnilla oli saman suuruusluokan vaikutus sairaalahoitoa vaativaan psyykkiseen sairastuvuuteen kuin henkilön geneettisellä alttiudella. Biologista mekanismia tupakoinnin ja psyykkisen sairastuvuuden välillä ei vielä tunneta, mutta tutkijat arvioivat sen liittyvän tupakoinnin vaikutuksiin serotoniinin tuotantoon.

Tupakointi aloitettiin tutkimuksessa keskimäärin 17-vuotiaana ja sairastuminen psyykkisiin sairauksiin tapahtui keskimäärin yli 30-vuotiaana. Koska tutkittavat olivat keskimäärin aloittaneet tupakoinnin nuorena, on tutkimuksen perusteella todennäköistä, että ehkäisytoimet, jotka vähentävät nuorten tupakointia myös vähentäisivät sairastumista psyykkisiin sairauksiin.

Lähde:

Balbuena L, Peters E, Speed D. Using polygenic risk scores to investigate the evolution of smoking and mental health outcomes in UK biobank participants. Acta Psychiatr Scand. 2023;e13601. doi:10.1111/acps.1360110