muokattu: 24.11.2023

Tutkimus: Contrasting healthcare costs of COPD and asthma in elderly

Yli 60-vuotiaiden astman esiintyvyys on tuoreen tutkimuksen mukaan lisääntynyt vuodesta 1996 vuoteen 2018. V. 2018 se oli 8%. Vaikka tämän ikäryhmän astman aiheuttamat kokonaiskulut ovat nousseet, ovat kulut henkilöä kohden laskeneet.

Vaikea-asteisen lääkekorvaukseen oikeuttavan keuhkoahtaumataudin esiintyvyys on pysynyt muuttumattomana 0,7% tasossa.

Potilaskohtaiset kulut ovat pysyneet melko stabiileina, mutta vaikea-asteisen keuhkoahtaumataudin aiheuttama kuolleisuus ja ensiapukäynnit ovat lisääntyneet.

Lisätietoja: Contrasting healthcare costs of COPD and asthma in elderly – Respiratory Medicine (resmedjournal.com)