muokattu: 2.10.2023

Työterveyslaitoksen työntekijöiden lakisääteisiä TB-tarkastuksia ohjaava toimintamalli ja apumateriaali saatavilla nyt myös ruotsin kielellä

Tartuntatautilain 55§ mukaisesti työnantajalla on velvollisuus vaatia sote-alalle ja varhaiskasvatukseen tulevilta työntekijöiltä ja harjoittelijoilta luotettava selvitys siitä, että he eivät sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys tulee tehdä ennen töiden aloittamista.

Filha on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja THL:n kanssa selvittänyt tarkastusten toteuttamista ja avustanut toimintamallin ja materiaalin tuottamisessa. Tavoitteena on edistää lakisääteisten TB-selvitysten toteutusta ja niiden avulla ehkäistä tuberkuloosin leviämistä. Tarkastukset koskevat kaikkia Suomessa tai ulkomailla tuberkuloosille altistuneita. Asia on ajankohtainen, sillä sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa on työvoimapulaa ja ulkomaalaisen työvoiman tarve on suuri. Selvitysvelvoite koskee myös työvoimaa vuokraavia firmoja ja alihankkijoita.

Toimintamalli ja materiaali löytyvät Työterveyslaitoksen sivustolta, ja nyt ne on julkaistu myös ruotsiksi.

Materiaalit ovat saaneet STM:n hanketukea ja on tuotettu yhteistyössä Terveystalon ja Vantaan kaupungin kanssa.