muokattu: 24.2.2023

Uniapnea on kansansairautemme – määrä lisääntynyt valtavasti

Tiedote 9.3.2022

Uniapneasta on tullut merkittävä kansansairautemme, osin väestön ylipainon lisääntymisen ja osin tietoisuuden lisääntymisen myötä. Yksi tietoisuuden lisääjistä oli Suomessa vuosina 2002–2010 toteutettu Kansallinen uniapneaohjelma, jossa tavoitteena oli lisäksi kehittää uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa. Tuoreessa Lancet Regional Health – Europe -lehden artikkelissamme kokoamme kansalliseen rekisteridataan pohjautuen uniapneaan reilun 20 vuoden aikana liittyneen esiintyvyyden, terveydenhuollon käytön ja yhteiskunnalle aiheutuneet sairauden kulut kansainvälisesti merkittävällä aineistolla, joka kattaa vuodet 1996–2018.

Uniapneapotilaiden määrä on kyseisellä aikavälillä lisääntynyt 8 600 tapauksesta vuodessa 61 000 tapaukseen. Erikoissairaanhoidossa poliklinikkakäyntien määrä on lisääntynyt 9 700 käynnistä 122 000 (1160 %) ja perusterveydenhuollossa 10 000 käynnistä 29 000 (190 %). Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt vuositasolla 1 100 päivästä 46 000 päivään, mutta vuosittainen sairauseläkkeiden määrä on vähentynyt 820 tapauksesta 550 (33 %). Yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset yhtä potilasta kohden ovat laskeneet vuoden 1996 2 800 € per potilas vuoden 2018 loppuun 1 200 € per potilas eli yli 50 %.

Lääketieteen tohtori Tiina Mattilan mukaan uniapneasta on tullut tarkastelujakson aikana merkittävä kansansairaus, niin diagnostiikkaa kuin hoitoa on kehitetty, ja sairauden seurantatavat ovat uudelleenorganisoitu.

Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelän mukaan hoidon kustannukset per potilas ovat pysyneet kurissa, ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat potilaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet merkittävästi.

Professori Tuula Vasankari toteaa: ”Uniapneaohjelma oli yksi tämän suotuisan kehityksen liikkeellepanijoista. Tämä tietotaito on kansainvälisesti hyödynnettävissä. Uniapneaohjelma on yksi Filha ry:n lippulaivaohjelmista keuhkosairauksien hallitsemiseksi.”

Linkki artikkeliin:

Lisätietoja antaa:
Professori, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, pääsihteeri
Tuula Vasankari
Filha ry ja Turun yliopisto
puh. 050 5450589

 

Jätä kommentti