muokattu: 7.5.2020

Uusi suositus tupakoinnin lopettamista tukevista elintapaohjauksen ja omahoidon menetelmistä

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) julkaisee kesällä 2020 suosituksen tupakoinnin lopettamista tukevista elintapaohjauksen ja omahoidon menetelmistä. Filha on kommentoinut suositusluonnosta toukokuun alussa 2020.

Suositus nostaa esille tupakoinnin merkityksen kansantautien riskitekijänä, huomioi kerrannaisvaikutukset elämänlaatuun ja työkykyyn sekä antaa selkeät suositukset tupakoinnin lopettamista tukevien menetelmien käyttöönottoon. Suositus on tarpeellinen ja huolella tehty.

Filha korostaa vaikuttavien elintapamuutoksen ja tupakasta vieroituksen menetelmien ja hoitoketjujen systemaattista käyttöönottoa. Hoitoketjuissa tulisi huomioida moniammatillisuus ja terveydenhuollon kaikki tasot; perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yksityinen sektori. Järjestöt ja apteekit tarjoavat tupakoinnin lopettajalle tukea, ja tämä tulisi myös huomioida hoitoketjuja mietittäessä. Esim. vertaistuen vaikutuksesta elintapamuutoksessa on näyttöä ja vertaistukea on jo testattu tupakoinnin lopettamisen tukena terveydenhuollon antaman tuen rinnalla Suomessa. Huomiota tulisi kiinnittää myös nikotiinikorvaustuotteiden ja reseptilääkkeiden käyttöön tupakasta vieroituksessa elintapamuutosta ja tupakoinnin lopettamista tukevina menetelminä.

Tupakasta vieroituksen koulutus tulisi olla osana sekä terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutusta että peruskoulutusta. Tähän voisi liittyä myös tupakasta vieroituksen erityispätevyys terveydenhuollon ammattilaisille.

On tärkeää korostaa suosituksen kaikissa osioissa, että toimet koskevat kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita. Koska osa tuotteista on uusia ja niistä vieroittautumisesta on vielä rajallisesti tutkittua tietoa, on käytettävien menetelmien seuranta ja sen perusteella tapahtuva kehittäminen osana terveydenhuollon työtä tärkeää.

Kansallisen tupakasta vieroituksen seurantajärjestelmän kehittäminen ja sitä kautta mahdollisuus käytettyjen tupakasta vieroitustoimien arviointiin ja jatkokehittämiseen on tärkeää. Suomessa voisi ottaa käyttöön Tanskan mallin kaltaisen laajan kansallisen tupakasta vieroituksen tietokannan.