muokattu: 13.6.2019

Uusi tartuntatautilaki tulee voimaan 1.3.2017.

Uusi laki tuo mukanaan mm. seuraavia muutoksia:

Hoitoon liittyvät infektiot (ns. sairaalainfektiot ja sairaalabakteerit) ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset taudinaiheuttajat edellyttävät uusia toimintatapoja ja entistä tarkempaa seurantaa. Laki täsmentää työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille

Laki täsmentää säännöksiä tiedonsaannista, joka on välttämätöntä tartuntatautien torjuntatyössä. Sairaanhoitopiirit ja kunnat saavat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirtyy THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin vastuu päätöksenteossa kasvaa. Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön tai tavaran karanteenista tai eristämisestä. Aiemmin päätökset teki kunnan lautakunta. Aluehallintoon pitää nimetä tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Uusi etuus, tartuntatautipäiväraha korvaa nykyiset etuudet eli päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen, joita henkilö saa joutuessaan olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi.

Lisätietoa uudesta laista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.