muokattu: 26.1.2024

Valmis sisäilmaoppimateriaali AMK-opetukseen

Olemme julkaisseet maksuttoman sisäilma-aiheisen oppimateriaalin terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen. Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – tietoa terveydenhuoltoalan opiskelijoille -oppimateriaalin tavoitteena on lisätä tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta sekä antaa perusvalmiudet kohtaamistilanteisiin.

Kyseessä on valmis sähköinen oppimateriaali, joka on kehitetty opiskelijan itsenäiseen opiskeluun. Kurssi on helppo sisällyttää osaksi opintoja, mutta se toimii myös itsenäisenä kokonaisuutenaan. Koko kurssin suorittamiseen menee noin 3–4 tuntia aikaa.

Oppimateriaali sisältää kattavasti tietoa sisäilmaan liitetystä oireiluista, jonka lisäksi opiskelija voi testata oppimaansa aktivoivien tehtävien avulla. Potilaan kohtaamista, haastattelua ja ohjausta opiskelija pääsee harjoittelemaan tekoälyyn pohjautuvan virtuaalisen potilassimulaattorin avulla.

Tehtävistä opiskelija saa kirjallisen palautteen. Suoritettuaan kurssin, opiskelija saa tallenttua itselleen kurssitodistuksen pdf-muodossa.

Oppimateriaalin käyttäjät ovat kuvailleet kurssia kattavaksi ja monipuoliseksi oppimiskokonaisuudeksi. Myös tietotestit ja virtuaalinen potilastapaus ovat tuoneet mielekkyyttä opiskeluun.

“Kattava ja monipuolinen oppimiskokonaisuus, johon oli kivasti saatu käytännön esimerkkejä mukaan.”

“Oppimateriaali on hyvä ja erittäin tarpeellinen. Tulee käyttöön jatkossakin osana opintojakson toteutusta.”

“Sisältö oli hyvä ja kattava, vinkit potilaan vastaanotolla kohtaamiseen hyviä tulevaa työtä ajatellen.”

Ammattikorkeakoulut saavat oppimateriaalin käyttöönsä täyttämällä tilauskaavakkeen Filhan verkkosivuilla tästä linkistä. Sivuilta löytyy myös ohjeet opettajille oppimateriaalin käyttöönotosta.

Oppimateriaalin mainos. Kaksi opiskelijaa sisätiloissa. Kuvituskuva.

Oppimateriaali pohjautuu TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistuun verkkokurssiin ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?”. Kyseisen verkkokurssin on tuottanut keuhkoterveysjärjestö Filha ry osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018-2028), jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

TerveyskyläPRO:n verkkokurssin sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen on osallistunut asiantuntijoita Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman organisaatioista sekä lukuisia terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomen. Verkkokurssi on julkaistu joulukuussa 2021.