muokattu: 10.5.2023

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 on päivitetty

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 on päivitetty

THL ja Filha ovat päivittäneet Valtakunnallista tuberkuloosiohjelmaa 2020. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma ohjaa tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja seurantaa Suomessa.

Päivityksen yhteydessä latentin tuberkuloosi-infektion hoitosuosituksia on täydennetty kansainvälisten ohjeiden mukaisiksi. Lisäksi toimintalinjoihin on tehty pieniä tarkennuksia. Videotuettua lääkehoitoa voidaan toteuttaa myös MDR-tuberkuloosia sairastaville. Lisäksi tuberkuloosin riskimaamäärittelyä on tarkennettu WHO:n linjausten mukaisesti. Tämä yksinkertaistaa tuberkuloosin seulontasuosituksia riskimaista saapuville maahanmuuttajille. Lisäksi ohjelmaan sisältyvät linkit on päivitetty.

Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman tavoitteena on tuberkuloosiin sairastuneiden varhainen toteaminen, sairastuneiden yhdenvertainen ja tasalaatuinen hoito sekä taudin leviämisen ehkäisy. Ohjelma on suunnattu terveydenhuollon työntekijöille, jotka tutkivat ja hoitavat tuberkuloosiin sairastuneita ja taudille altistuneita.

Tuberkuloosi on yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista

Tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuonna 2021 yhteensä 10,6 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja tautiin kuoli 1,6 miljoonaa ihmistä. Eniten tautitapauksia todetaan Aasiassa ja Afrikassa.

Vuoden 2022 aikana Suomessa todettiin 189 tuberkuloositapausta, joista lähes puolet ulkomaalaissyntyisillä potilailla. Suomessa tyypillinen tuberkuloosipotilas onkin joko iäkäs suomalaissyntyinen, joka on saanut tartunnan nuoruudessaan, tai nuori maahanmuuttaja, joka on kotoisin alueelta, jossa tuberkuloosi on yleinen tauti.

Lisätiedot

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 (THL)

Mikä on tuberkuloosi? (THL)

Iiris Rajalahti
asiantuntijalääkäri
Filha
p. 044 491 5115

Tuula Vasankari
pääsihteeri
Filha
p. 050 545 0589

Hanna Soini
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 6608