muokattu: 9.1.2020

Verkkokurssi tupakoivan leikkauspotilaan kohtaamiseen

Operatiivisten alojen lääkäreille suunnatulla verkkokurssilla käydään läpi tärkeimmät syyt ottaa leikkauspotilaan tup​akointi puheeksi vastaanotolla ja annetaan esimerkkejä käytännön tilanteista​. Verkkokurssin sisällön tuottanut keuhkoterveys​järjestö Filha.​​

Tupakointi heikentää lähes kaikkien leikkausten tuloksia. Tupakoivien potilaiden leikkauksesta toipuminen kestää pidempään kuin ei-tupakoivilla ja he joutuvat ei-tupakoivia useammin uusintaleikkauksiin.

− Nyt tehdyn verkkokurssin tavoitteena on antaa leikkaaville lääkäreille ja operatiivisten alojen hoitajille neuvoja ja kannustusta siihen, miten potilasta voi ohjata kohti savutonta elämäntapaa. Verkkokurssissa on eri erikoisaloille suunnattuja motivointilauseita ja ehdotuksia siitä, miten tupakoinnin lopettaminen otetaan potilaan kanssa puheeksi kannustavasti ja ratkaisukeskeisesti, kertoo ylilääkäri Karin Blomgren HUSin Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalta.

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja tupakoivan potilaan kohtaamiseen. Jos aikaisemmin ajateltiin, että tupakoinnista puhuminen on ollut enemmän perusterveydenhuollon vastuulla, nyt tavoitteena on herätellä myös erikoissairaanhoidon kirurgisia erikoisaloja kannustamaan leikkauspotilaita tupakoinnin lopettamiseen.

Verkkokurssi on HUS Pää- ja kaulakeskuksen tilaama ja rahoittama ja tarkoitettu kansallisesti kaikkien operatiivisen erikoisalojen käyttöön.

 TerveyskyläPROn oppaat ja valmennukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten laatimia. Ne tukevat arjen työrutiineja kliinisessä työssä ja vahvistavat työkäytänteiden kansallista yhtenäistymistä.

TerveyskyläPRO

TerveyskyläPRO on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. Se täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee käyttämään uusia toimintatapoja työssä.

Palvelu tarjoaa ammattilaisille digipalveluiden kehittämisen valmennuksia, työkaluja e-osaamiseen ja tukea toiminnanmuutokseen. Se on osa kansallista Terveyskylä.fi-palvelua, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Tiedote verkkokurssi pdf