muokattu: 20.1.2020

Vireyttä ammattikuljettajille!

Filhassa on alkanut uusi STEAn rahoittama hanke ammattikuljettajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminta kohdistuu erityisesti ammattikuljettajien uniterveyden ja vireystilan parantamiseen.

Merkittävä osa ammattikuljettajista kärsii väsymyksestä, univajeesta ja vireystilaongelmista, joiden taustalla on usein jokin uniterveyden häiriö. Väsymyksen ohella moni kuljettaja on huolissaan runsaasta istumisesta, ylipainosta ja vähäisestä liikkumisesta. Elintavoilla onkin merkittävä vaikutus uniterveyteen.

VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään -hanketta (2020-2022) toteutetaan yhteistyössä henkilökuljetusalan toimijoiden kanssa. Kuljettajille viestitään aktiivisesti uniterveyteen liittyvistä teemoista ja heille tarjotaan mahdollisuutta tehdä testejä ja mittauksia omien terveysvalintojensa tueksi. Hankkeen pääajatuksena on vahvistaa kuljettajien pystyvyydentunnetta tehdä terveyttä edistäviä valintoja.