muokattu: 6.9.2023

X Valtakunnallisten Tupakka ja terveys -päivien posterinäyttely 2023

Tupakka ja terveys -päivillä posterinäyttely toteutetaan virtuaalisesti.

Näyttelyssä on mahdollista esitellä postereita aiheeseen sopivista tutkimuksia, kehittämishankkeista tai hyvistä käytännön toimintamalleista. Posterit voivat olla aiemmin esillä olleita ja suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Posterinäyttelyssä myös järjestöt voivat esittäytyä.

Posterin muoto ja toimittaminen

Posteri toimitetaan pdf-muodossa.
Lähetä posteri sähköpostilla viimeistään 10.11.2023.

Postereiden esilläolo

Valtakunnallisten Tupakka ja terveys -päivien aikana postereihin voi tutustua sähköisesti.

Tämän lisäksi posterit ovat esillä sähköisesti Filhan verkkosivuilla 23.11.–4.12.2023. Linkki posterinäyttelyyn lähetetään sähköpostilla koulutukseen ilmoittautuneille.

Posterin esittäjät maksavat normaalin osallistumismaksun.

Tiedustelut: Tiina Kononen