muokattu: 8.12.2020

Yli puolet tuberkuloosipotilaiden kuolemista tapahtuu pian diagnoosin jälkeen tai jo ennen taudin toteamista

Tuberkuloosin hoidon lopputulos on ollut Suomessa hyvä 75 prosentissa tapauksista, mikä on selvästi alle WHO:n asettaman 85 prosentin tavoitteen, ilmenee LL Virve Korhosen väitöstutkimuksesta.

Tuberkuloosihoidon tilanne on vastaava useissa muissakin Euroopan maissa. Suomessa tämä johtuu pääasiassa kuolleiden suuresta 16 prosentin osuudesta.

Korhonen tutki tuberkuloosin hoidon laatua Suomessa vuosina 1995-2014 arvioimalla tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen tuberkuloositapausten hoidon lopputulosta ja tuberkuloosin uusiutumista.

Vanhemmilla ikäryhmillä oli suurempi kuolemanriski, kun taas nuoremmilla sairastuneilla oli suurempi tuberkuloosin uusiutumisen riski, vaikka eroavuudet seuranta-ajoissa ikäryhmien välillä otettiin huomioon.

Kuolleiden suurta osuutta selittävät ainakin osittain suomalaissyntyisten tuberkuloosipotilaiden korkea keski-ikä sekä liitännäissairauksien yleisyys tuberkuloosia sairastavilla. Lähes kaksi kolmasosaa kuolemantapauksista ilmeni varhain, joko ennen tuberkuloosin hoidon aloitusta tai kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Lisää tietoa väitöstutkimuksesta ja 11.12.2020 väitöstilaisuudesta Tampereen yliopiston sivuilla