muokattu: 14.5.2019

Aikuisväestön tupakkavieroitus

Kesto 2012–2015
Päätoteuttaja Filha ry
Muut toteuttajat
Rahoittajat Raha-automaattiyhdistys
Yhteistyökumppanit Hengitysliitto, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Suomen ASH ry
Kohderyhmä Terveydenhuollon henkilöstö
Lyhyt kuvaus Filha ry tukee tupakasta vieroituspalvelujen rakentumista terveydenhuoltoomme Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tarjota laadukasta yksilö- ja ryhmänohjausta tupakkariippuvaisille asiakkaille paikallisten voimavarojen puitteissa.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Aluekoulutusten järjestäminen edellyttää paikallista yhteistyötahoa, joka jakaa käytännön järjestämisvastuun Filhan kanssa.

Yhteyshenkilö Patrick Sandström
Erityisasiantuntija
p. 040 5150512