Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman päivitys julkaistiin 2013 sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Filhan tuberkuloosiasiantuntijaryhmä puheenjohtajanaan ylilääkäri Kari Liippo valmisteli ohjelman yhdessä Kansanterveyslaitoksen kanssa sosiaali- ja terveysministeriön tukemana.

Filhan tuberkuloosiasiantuntijaryhmä on jatkanut työtään pj Tuula Vasankarin johdolla. Ryhmä on tehnyt seuraavat listatut päivitykset ohjelmaan vuoden 2013 jälkeen.

Uuden tuberkuloosiohjelman suosituksesta perustettiin vuonna 2007 valtakunnallinen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä, joka erikoistuu hankalien tuberkuloositapausten (monilääkeresistentti eli MDR-tuberkuloosi, HIV-positiiviset tuberkuloosipotilaat) hoitokysymyksiin. Filha avustaa ryhmän käytännön asioissa.

Filha avasi vuonna 2014 uuden tuberkuloosi.fi-nettisivun, jonka tarkoituksena on levittää ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa tuberkuloosista kaikille. Kotimaisten kielten lisäksi sivusto toimii 7 kielellä. Sivuilta on saatavissa myös mm. kuvallisia ohjeita tutkimuksiin eri kielillä, tuberkuloosia käsitteliviä materiaaleja ja sen kautta on mahdollista esittää kysymyksiä tuberkuloosista asiantuntijalle.

Uuden valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman pohjalta Filha ja Duodecim ovat toteuttaneet maksuttomia verkkokursseja Duodecimin Oppiporttiin. Ensimmäinen kurssi julkaistiin joulukuussa 2008.

Filha on luonut ja ylläpitää selainpohjaista apuria tuberkuloosin lääkehoidon seurannan toteutukseen ja antamaan tietoa määrätystä lääkeyhdistelmästä (mm. haittavaikutukset). Lääkeapuri on tarkoitettu hoitavalle lääkärille ja TB-hoitajalla käytännön työn tueksi.

Vuonna 2008 valmistuivat Filhan ja Hengitysliitto Helin yhteistyönä uusi yleisesite tuberkuloosista ja potilasohje tuberkuloosipotilaalle.

Filha on järjestänyt joka toinen vuosi valtakunnallisen tuberkuloosipäivän. Seuraava valtakunnallinen tuberkuloosipäivä järjestetään vuonna 2018.

Filha on järjestänyt vuosittain erilaisia tiedotuskampanjoita Maailman tuberkuloosipäivänä 24. maaliskuuta.

Talvella 2008-2009 Filha teki seurantakyselyn sairaanhoitopiirien keuhko-, infektio- ja lastenklinikoiden tuberkuloosiasioista vastaaville hoitajille ja lääkereille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tuberkuloosiohjelmien tilannetta, paikallisia toimintakäytäntöjä ja resursseja sekä koulutustoiveita ja -tarpeita. Kyselyn tuloksista on laadittu erillinen yhteenveto.

Filha toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena tuberkuloosin torjunnassa erityisesti Luoteis-Venäjällä. Enemmän Filhan kansainvälisestä toiminnasta ja hankkeista erillisillä sivuilla.

Tuberkuloosia käsitteleviä julkaisuja