muokattu: 11.2.2021

Terveydenhuollon ammattilaisille

Tukimateriaalia työn tueksi. Tiedostot ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä.

Nämä tupakasta vieroittaumiseen liittyvät materiaalit ovat ensisijaisesti tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaiselle hyödynnettäväksi asiakasohjauksen tukena.

Nikotiiniriippuvuuden arviointiin käytetään ns. Fagerströmin testiä josta löytyy kuuden kysymyksen versio (FTND) lyhytversio (HSI).

Nikotiiniriippuvuustesti (FTND)
Kuusi kysymystä. Testi aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille.
Nikotiiniriippuvuustesti, lyhyt (HSI)
Kaksi kysymystä. Testi aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

Käypä hoito -suositus, Duodecim 2018
Käypä hoito -suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa.

Tupakasta vieroituksen laatukriteerit

Tupakasta vieroituksen laatukriteerit 2017
Kvalitetskriterier för rökavvänjning inom hälso- och sjukvården 2017
Laatukriteerit on laadittu Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto-verkoston ohjeiden ja suomalaisen Käypä hoito-suositusten pohjalta.

Verkkokurssi mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakkavieroitukseen

MITU-verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisille ja näiden alojen opiskelijoille.

Kurssin ovat toteuttaneet Filha, HUS ja Mielenterveyden keskusliitto yhteistyössä. Verkkokurssille kirjaudutaan joko pankkitunnuksin tai ammattilaisen sirullisella varmennekortilla.

FUME

Fume on terveyspeli, jonka tarkoitus on tukea tupakoimattomuutta, tarjota tietoa tupakkatuotteista ja edistää ymmärrystä niiden käytön seurauksista uudenlaisella, hauskalla tavalla.

Peliohjeistus terveydenhuoltoon: Fume ohjeistus terveydenhuolto
Peliohjeistus kouluille: Fume ohjeistus koulu

 

Puheeksioton tueksi

Tupakasta vieroituksen neuvontakortti, Steso 2018
1. Tupakoinnin lopettamisen muutosvalmiuden kartoittamiseen
2. Lopettamishalukkuuden selvittäminen
3. 5R – Motivoiva keskustelu vartissa
4. PARAS-malli, havainnollistaa tupakoijalle itselleen hänen tupakointiuraansa ja auttaa lopettamismotivaation sekä -keinojen tunnistamisessa.
Motivoiva keskustelu -kortti
Mini-intervention för rökavvänjning
Tupakasta vieroituksen mini-interventio: motivoiva keskustelu tupakoinnin lopettamisesta.
Näin autat tupakoivaa äitiä lopettamaan -kortti
Så hjälper du en mamma att sluta röka
Puheeksi ottaminen, nikotiiniriippuvuuden määrittäminen ja tupakoinnin lopettamisen ohjaaminen.
Tupakka ja suun terveys -kortti
Tiivis tietopaketti tupakoinnin ja nuuskauksen haitoista suun terveydelle.